Ammattiyhdistysliike http://hannutapiotanskanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/139952/all Sun, 12 May 2019 14:07:38 +0300 fi Parempi kutsua sidosryhmät hallitusneuvotteluihin julkisesti kuin salaa http://mikkonummelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275874-parempi-kutsua-sidosryhmat-hallitusneuvotteluihin-julkisesti-kuin-salaa <p>Alkaneet hallitusneuvottelut ovat herättäneet huomiota suunnilleen samasta syystä kuin kaikki aikaisemmatkin, eli hallituksen muodostamisesta neuvottelevien puolueiden kansanedustajien lisäksi Säätytalolla käytäviin neuvotteluihin osallistuvat myös sidosryhmien edustajat. Porvarihallituksesta neuvoteltaessa painotus oli työmarkkinaosapuolista työnantajajärjestöissä, punamultahallituksesta neuvoteltaessa taas työntekijäjärjestöissä. Sinällään tällaisessa ei pitäisi olla mitään yllättävää. Samoin kuin ei siinäkään, että Keskustan osallistuessa hallitusneuvotteluihin, erilaisia mielipiteitä kysytään tietenkin myös maa- ja metsätalouden etujärjestöiltä.<br /><br />Ammattiliittojen mukanaolon suurin etu on se, että sillä todennäköisesti ehkäistään ennalta monet sentyyppiset työtaistelut, joita nähtiin Sipilän hallituksen alkuaikoina, oikeisto taas näkee tämän haittapuolena sen, että jos tämä johtaa hallituskauden puolella työmarkkinoiden sääntelyn ja verotuksen kiristymiseen, työntekijöiden lakisääteisten vapaa-aikojen lisääntymiseen&nbsp; tai pakollisten vakuutusluontoisten työnantaja- ja työntekijämaksujen nousuun, se vähentää voittoja ja samalla haluja investoida.</p><p>Kun eturyhmien edustajia joka tapauksessa osallistuu hallitusneuvotteluihin, on parempi, että ne osallistuvat sinne kutsuttuina ja julkisesti eikä salaa. Hallinnon läpinäkyvyyden kannalta on paljon ikävämpi, jos vasta myöhemmin ilmenisi, että suuri osa eturyhmien johdon ja poliitikkojen mielipiteidenvaihdosta olisikin käyty salaa pelkästään sähköisessä viestittelyssä tai muuten hallitusneuvottelujen varsinaisen paikan ulkopuolella.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Alkaneet hallitusneuvottelut ovat herättäneet huomiota suunnilleen samasta syystä kuin kaikki aikaisemmatkin, eli hallituksen muodostamisesta neuvottelevien puolueiden kansanedustajien lisäksi Säätytalolla käytäviin neuvotteluihin osallistuvat myös sidosryhmien edustajat. Porvarihallituksesta neuvoteltaessa painotus oli työmarkkinaosapuolista työnantajajärjestöissä, punamultahallituksesta neuvoteltaessa taas työntekijäjärjestöissä. Sinällään tällaisessa ei pitäisi olla mitään yllättävää. Samoin kuin ei siinäkään, että Keskustan osallistuessa hallitusneuvotteluihin, erilaisia mielipiteitä kysytään tietenkin myös maa- ja metsätalouden etujärjestöiltä.

Ammattiliittojen mukanaolon suurin etu on se, että sillä todennäköisesti ehkäistään ennalta monet sentyyppiset työtaistelut, joita nähtiin Sipilän hallituksen alkuaikoina, oikeisto taas näkee tämän haittapuolena sen, että jos tämä johtaa hallituskauden puolella työmarkkinoiden sääntelyn ja verotuksen kiristymiseen, työntekijöiden lakisääteisten vapaa-aikojen lisääntymiseen  tai pakollisten vakuutusluontoisten työnantaja- ja työntekijämaksujen nousuun, se vähentää voittoja ja samalla haluja investoida.

Kun eturyhmien edustajia joka tapauksessa osallistuu hallitusneuvotteluihin, on parempi, että ne osallistuvat sinne kutsuttuina ja julkisesti eikä salaa. Hallinnon läpinäkyvyyden kannalta on paljon ikävämpi, jos vasta myöhemmin ilmenisi, että suuri osa eturyhmien johdon ja poliitikkojen mielipiteidenvaihdosta olisikin käyty salaa pelkästään sähköisessä viestittelyssä tai muuten hallitusneuvottelujen varsinaisen paikan ulkopuolella.

]]>
3 http://mikkonummelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275874-parempi-kutsua-sidosryhmat-hallitusneuvotteluihin-julkisesti-kuin-salaa#comments Ammattiyhdistysliike Hallitusneuvottelut 2019 Lobbaus Sun, 12 May 2019 11:07:38 +0000 Mikko Nummelin http://mikkonummelin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/275874-parempi-kutsua-sidosryhmat-hallitusneuvotteluihin-julkisesti-kuin-salaa
Työntekijän suojaa ja oikeuksia ei saa heikentää http://arialapartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274091-tyontekijan-suojaa-ja-oikeuksia-ei-saa-heikentaa <p>Osa oikeistolaisista poliitikoista ja heidän lobbareistaan vaativat &rdquo;työelämään joustoja&rdquo;. Muun muassa Eero Lehti on vaatinut työsopimuslakia muutettavaksi niin, että yrittäjällä olisi mahdollisuus palkata työntekijä ensin koeajaksi ja sen jälkeen määräaikaisiin työsuhteisiin. Vaatimusta on vaikea ymmärtää, koska voimassa olevan lain mukaan niin toistaiseksi voimassa olevaan kuin määräaikaiseenkin työsopimukseen voidaan liittää maksimissaan 6 kuukauden koeaika, jona aikana työsopimus voidaan purkaa päättymään heti.&nbsp;</p><p>Koeajan jälkeen voidaan solmia määräaikaisia työsopimuksia, jos määräaikaisuuteen on perusteltu syy. Mahdollista sen sijaan ei ole se, että määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä samoihin työtehtäviin voitaisiin palkata uusi työntekijä.&nbsp;</p><p>Lehden vaatima &rdquo;työelämän jousto&rdquo; pitäneekin ymmärtää niin, että määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä, työnantajalla olisi oikeus palkata samoihin tehtäviin uusi työntekijä.</p><p>Työsopimuslaki on nimenomaan säädetty työntekijän suojaksi. Valtaosa työnantajista kohtelee työntekijäänsä reilusti ja oikeudenmukaisesti ilman työsopimuslain suojaakin. Lehden vaatimia työntekijän suojaa heikentäviä &rdquo;joustoja&rdquo; näyttävät vaativan äänekkäästi ne tahot, joiden ensisijainen tavoite on voiton maksimointi ja mahdollisimman suuren tuoton saaminen yritykseen sijoittamalleen pääomalle.&nbsp;</p><p>Lehden mukaan vaatimallaan tavalla työntekijän suojaa heikentämällä luotaisiin noin 60&nbsp;000 uutta työpaikkaa. Lehden väite uusista työpaikoista ei perustu mihinkään.&nbsp;</p><p>Lehden vaatimus olisi huomattava heikennys työntekijän suojaan ja oikeuksiin.&nbsp;</p><p>Mielestäni yhteiskuntavastuullinen uusien työpaikkojen luominen ei vaadi työntekijän suojan ja oikeuksien heikentämistä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Osa oikeistolaisista poliitikoista ja heidän lobbareistaan vaativat ”työelämään joustoja”. Muun muassa Eero Lehti on vaatinut työsopimuslakia muutettavaksi niin, että yrittäjällä olisi mahdollisuus palkata työntekijä ensin koeajaksi ja sen jälkeen määräaikaisiin työsuhteisiin. Vaatimusta on vaikea ymmärtää, koska voimassa olevan lain mukaan niin toistaiseksi voimassa olevaan kuin määräaikaiseenkin työsopimukseen voidaan liittää maksimissaan 6 kuukauden koeaika, jona aikana työsopimus voidaan purkaa päättymään heti. 

Koeajan jälkeen voidaan solmia määräaikaisia työsopimuksia, jos määräaikaisuuteen on perusteltu syy. Mahdollista sen sijaan ei ole se, että määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä samoihin työtehtäviin voitaisiin palkata uusi työntekijä. 

Lehden vaatima ”työelämän jousto” pitäneekin ymmärtää niin, että määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä, työnantajalla olisi oikeus palkata samoihin tehtäviin uusi työntekijä.

Työsopimuslaki on nimenomaan säädetty työntekijän suojaksi. Valtaosa työnantajista kohtelee työntekijäänsä reilusti ja oikeudenmukaisesti ilman työsopimuslain suojaakin. Lehden vaatimia työntekijän suojaa heikentäviä ”joustoja” näyttävät vaativan äänekkäästi ne tahot, joiden ensisijainen tavoite on voiton maksimointi ja mahdollisimman suuren tuoton saaminen yritykseen sijoittamalleen pääomalle. 

Lehden mukaan vaatimallaan tavalla työntekijän suojaa heikentämällä luotaisiin noin 60 000 uutta työpaikkaa. Lehden väite uusista työpaikoista ei perustu mihinkään. 

Lehden vaatimus olisi huomattava heikennys työntekijän suojaan ja oikeuksiin. 

Mielestäni yhteiskuntavastuullinen uusien työpaikkojen luominen ei vaadi työntekijän suojan ja oikeuksien heikentämistä.

]]>
0 http://arialapartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274091-tyontekijan-suojaa-ja-oikeuksia-ei-saa-heikentaa#comments Ammattiyhdistysliike Työmarkkinat Työsopimus Thu, 11 Apr 2019 13:37:46 +0000 Ari Alapartanen http://arialapartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274091-tyontekijan-suojaa-ja-oikeuksia-ei-saa-heikentaa
Miksi heitämme investoitua rahaa hukkaan? http://christerschoultz.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268890-ammattiyhdistysliike-kotottamisen-esteena <p>&nbsp;</p><p>Kerron miten AY -liike liittyy kotouttamisen, tai oikeastaan estää sen toteutumisen, ja miten me yhteiskunnassa heitämme käsittämättömän määrän resursseja hukkaan.</p><p>Lähes kaikkien yliopistojen rehtorit ovat toivoneet, että maisteritutkintoa suorittavat ulkomaalaiset saisivat automaattisesti työluvan valmistuttuaan. Yhteiskunta on tässä vaiheessa investoinut näihin paljon, he ovat jo integroituneita, kielitaitoisia ja korkeasti koulutettuja. Juuri se hetki kun yhteiskunta alkaa saamaan hyötyä takaisin veronmaksun ja osaamisen muodossa.</p><p>Työlupaa ei heru automaattisesti, eikä sen saanti ole edes helppoa.</p><p>Työluvan saanti tulisi olla täysi automaatio. Tätä on AY-liike vastustanut voimakkaasti. Maksamme siis tutkinnon yhteiskunnan varoista, emmekä halua edes poimia rusinoita pullasta!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Kerron miten AY -liike liittyy kotouttamisen, tai oikeastaan estää sen toteutumisen, ja miten me yhteiskunnassa heitämme käsittämättömän määrän resursseja hukkaan.

Lähes kaikkien yliopistojen rehtorit ovat toivoneet, että maisteritutkintoa suorittavat ulkomaalaiset saisivat automaattisesti työluvan valmistuttuaan. Yhteiskunta on tässä vaiheessa investoinut näihin paljon, he ovat jo integroituneita, kielitaitoisia ja korkeasti koulutettuja. Juuri se hetki kun yhteiskunta alkaa saamaan hyötyä takaisin veronmaksun ja osaamisen muodossa.

Työlupaa ei heru automaattisesti, eikä sen saanti ole edes helppoa.

Työluvan saanti tulisi olla täysi automaatio. Tätä on AY-liike vastustanut voimakkaasti. Maksamme siis tutkinnon yhteiskunnan varoista, emmekä halua edes poimia rusinoita pullasta!

]]>
0 http://christerschoultz.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268890-ammattiyhdistysliike-kotottamisen-esteena#comments Ammattikorkeakoulu Ammattiyhdistys Ammattiyhdistysliike Kotouttaminen Koulutuslupaus Sat, 02 Feb 2019 09:27:20 +0000 Christer Schoultz http://christerschoultz.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268890-ammattiyhdistysliike-kotottamisen-esteena
Vastakkain ajautunut kansa http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268826-vastakkain-ajautunut-kansa <p>Vastakkain ajautunut kansa</p><p>&nbsp;</p><p>Meidän suurin ongelmamme on jatkuva vastakkainasettelu.&nbsp;Varsinkin tällä hallituskaudella on vastakkainasettelu vahvistunut niin työmarkkina kentillä, sosiaalisessa mediassa kuin poliittisessa päätöksen teossakin.</p><p>Esimerkiksi ammattiyhdistysliikettä on ajettu puolustuskannalle, kun duunareiden, työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten asemaa on jatkuvasti heikennetty.</p><p>&nbsp;</p><p>Me olemme nyt nähneet, että oikeistopolitiikka ei toimi. Poliitikot eivät myönnä virheitään, vaan muuntelevat totuutta.</p><p>Ilmastonmuutos on todellisuutta ja se on tapahtumassa. Ilmastonmuutos tulee nopeutumaan, jos emme globaalisti mitään tee. Tästäkin asiasta on tulemassa vastakkainasettelua vaalikeskusteluissa. Ilmastonmuutos vs. Teollisuus jne. Suurin mahdollinen ilmastoteko on teollisuuden ja työpaikkojen säilyminen Suomessa. Jos yritys tulee siirtymään jonnekin halpatyömaihin, niin todellisuutta on, että sama yritys tulee saastuttamaan huomattavasti enemmän. Suomessa kun huolehditaan päästöistä ja tällaisiin meillä on mahdollista poliittisesti vaikuttaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Meidän pitäisi myös panostaa kotimaiseen kulutukseen ja lisätä ihmisten ostovoimaa, kunnollisilla työehdoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella. Kun ostamme suomalaista tuotetta niin tämä, jos joku on kestävää kehitystä myös ilmastonmuutoksen kannalta ja pystymme kotimaassa määrittelemään ne reunaehdot, miten ja mistä materiaaleista tuotteita tehdään.</p><p>Tällä hetkellä pienipalkkaisten ja vähävaraisten ostokäyttäytymistä ohjataan esimerkiksi Kiinaan missä saastuttaminen on maailman huippua, eikä siellä ole myöskään minkäänlaisia työehtoja.</p><p>Meidän on nyt aika ryhtyä yhdessä tekemään kestävää, tulevaisuuteen panostavaa politiikkaa ja lopetettava vastakkainasettelu.</p><p>Lopetetaan ihmisten kyykyttäminen, palautetaan oikeudenmukaisuus, palautetaan takaisin kolmikantainen sopimusjärjestelmä, puututaan veronkiertoon, kriminalisoidaan alipalkkaus, panostetaan lapsiin ja nuoriin, joissa lepää maamme tulevaisuus. Puututaan ilmastonmuutokseen, eikä pelkästään haeta keskusteluja vastakkainasettelun kautta.</p><p>#mattitrajala #eduskuntavaalit2019 <a href="http://www.mattitrajala.fi" title="www.mattitrajala.fi">www.mattitrajala.fi</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vastakkain ajautunut kansa

 

Meidän suurin ongelmamme on jatkuva vastakkainasettelu. Varsinkin tällä hallituskaudella on vastakkainasettelu vahvistunut niin työmarkkina kentillä, sosiaalisessa mediassa kuin poliittisessa päätöksen teossakin.

Esimerkiksi ammattiyhdistysliikettä on ajettu puolustuskannalle, kun duunareiden, työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten asemaa on jatkuvasti heikennetty.

 

Me olemme nyt nähneet, että oikeistopolitiikka ei toimi. Poliitikot eivät myönnä virheitään, vaan muuntelevat totuutta.

Ilmastonmuutos on todellisuutta ja se on tapahtumassa. Ilmastonmuutos tulee nopeutumaan, jos emme globaalisti mitään tee. Tästäkin asiasta on tulemassa vastakkainasettelua vaalikeskusteluissa. Ilmastonmuutos vs. Teollisuus jne. Suurin mahdollinen ilmastoteko on teollisuuden ja työpaikkojen säilyminen Suomessa. Jos yritys tulee siirtymään jonnekin halpatyömaihin, niin todellisuutta on, että sama yritys tulee saastuttamaan huomattavasti enemmän. Suomessa kun huolehditaan päästöistä ja tällaisiin meillä on mahdollista poliittisesti vaikuttaa.

 

Meidän pitäisi myös panostaa kotimaiseen kulutukseen ja lisätä ihmisten ostovoimaa, kunnollisilla työehdoilla ja sosiaalisella oikeudenmukaisuudella. Kun ostamme suomalaista tuotetta niin tämä, jos joku on kestävää kehitystä myös ilmastonmuutoksen kannalta ja pystymme kotimaassa määrittelemään ne reunaehdot, miten ja mistä materiaaleista tuotteita tehdään.

Tällä hetkellä pienipalkkaisten ja vähävaraisten ostokäyttäytymistä ohjataan esimerkiksi Kiinaan missä saastuttaminen on maailman huippua, eikä siellä ole myöskään minkäänlaisia työehtoja.

Meidän on nyt aika ryhtyä yhdessä tekemään kestävää, tulevaisuuteen panostavaa politiikkaa ja lopetettava vastakkainasettelu.

Lopetetaan ihmisten kyykyttäminen, palautetaan oikeudenmukaisuus, palautetaan takaisin kolmikantainen sopimusjärjestelmä, puututaan veronkiertoon, kriminalisoidaan alipalkkaus, panostetaan lapsiin ja nuoriin, joissa lepää maamme tulevaisuus. Puututaan ilmastonmuutokseen, eikä pelkästään haeta keskusteluja vastakkainasettelun kautta.

#mattitrajala #eduskuntavaalit2019 www.mattitrajala.fi

]]>
0 http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268826-vastakkain-ajautunut-kansa#comments Ammattiyhdistysliike Eduskuntavaalit 2019 Politiikka Fri, 01 Feb 2019 09:26:05 +0000 Matti Rajala http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268826-vastakkain-ajautunut-kansa
Ruotsalainen jojo:ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus http://kaunaherra.puheenvuoro.uusisuomi.fi/265988-ruotsalainen-jojoay-jasenmaksujen-verovahennysoikeus <p>Ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennysoikeus on ollut läntisessä naapurimaassamme varsinaisen jojoilun kohteena. Vuonna 2007 silloinen porvarihallitus poisti vähennysoikeuden, kun taas tämän vuoden heinäkuun alusta punavihreä Stefan Löfvenin hallitus opposition tuella saattoi sen uudelleen voimaan. Nyt, vajaa puoli vuotta myöhemmin päätti porvarienemmistöinen valtiopäivät taas poistaa vähennysoikeuden.</p><p>Poiston takana olivat Moderaatit (Ruotsin kokoomus), Kristillisdemokraatit ja Ruotsidemokraatit, jotka näin pääsivät käytännössä toteuttamaan vaalimenestyksen tuomaa kasvanutta valtaansa. Tällä kertaa vallankäyttö osui palkansaajien kukkaron tappioksi. Sikäläinen kokoomus näyttää saaneen uskollisen apurin politiikalleen.</p><p>Jäsenmaksujen verovähennysoikeus näyttää olevan kuin soppatykistä työväelle jaettavan hernekeiton sattumat. Kun vasemmisto on kokkina, sattumat laitetaan keittoon, porvareiden keittovuorolla ne jätetään pois ja jaetaan kavereille. Pyhästä asiasta on kumminkin kysymys, kun kumpikin osapuoli aina tilaisuuden tullen puuttuu siihen vaikka kysymys ei euroissa mitaten ole nykykursseilla&nbsp; kuin jostakin 270-290 miljoonasta eurosta vuodessa.</p><p>Työnantajille ei verovähennyksellä ole mitään taloudellista merkitystä. Kuitenkin siltä taholta tuetaan voimakkaasti vähennyksen poistoa, koska sillä lasketaan olevan vaikutusta siihen että ihmiset eivät liity ammattiliittojen jäseniksi. Tämä taas lisää työnantajien valtaa työelämässä ja sehän heille kelpaa.</p><p>&quot;Stora nedskärningar kommer också att ske i de arbetsmarknadspolitiska programmen som administreras av Arbetsförmedlingen.&quot;</p><p>Verovähennysoikeuden lisäksi&nbsp; päätettiin myös muista suurista leikkauksista työvoimapoliittisiin ohjelmiin Työnvälitystoimiston alaisissa palveluissa. Esimerkiksi Akademikerförbundet (Akateemisten litto) suhtautuu&nbsp; erittäin kriittisesti tulossa oleviin leikkauksiin.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://arbetet.se/2018/12/12/klart-m-kd-reservation-blir-statsbudget-for-2019/">https://arbetet.se/2018/12/12/klart-m-kd-reservation-blir-statsbudget-for-2019/</a></p><p><a href="https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-aterinfor-avdragsratten-for-fackavgift">https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-aterinfor-avdragsratten-for-fackavgift</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennysoikeus on ollut läntisessä naapurimaassamme varsinaisen jojoilun kohteena. Vuonna 2007 silloinen porvarihallitus poisti vähennysoikeuden, kun taas tämän vuoden heinäkuun alusta punavihreä Stefan Löfvenin hallitus opposition tuella saattoi sen uudelleen voimaan. Nyt, vajaa puoli vuotta myöhemmin päätti porvarienemmistöinen valtiopäivät taas poistaa vähennysoikeuden.

Poiston takana olivat Moderaatit (Ruotsin kokoomus), Kristillisdemokraatit ja Ruotsidemokraatit, jotka näin pääsivät käytännössä toteuttamaan vaalimenestyksen tuomaa kasvanutta valtaansa. Tällä kertaa vallankäyttö osui palkansaajien kukkaron tappioksi. Sikäläinen kokoomus näyttää saaneen uskollisen apurin politiikalleen.

Jäsenmaksujen verovähennysoikeus näyttää olevan kuin soppatykistä työväelle jaettavan hernekeiton sattumat. Kun vasemmisto on kokkina, sattumat laitetaan keittoon, porvareiden keittovuorolla ne jätetään pois ja jaetaan kavereille. Pyhästä asiasta on kumminkin kysymys, kun kumpikin osapuoli aina tilaisuuden tullen puuttuu siihen vaikka kysymys ei euroissa mitaten ole nykykursseilla  kuin jostakin 270-290 miljoonasta eurosta vuodessa.

Työnantajille ei verovähennyksellä ole mitään taloudellista merkitystä. Kuitenkin siltä taholta tuetaan voimakkaasti vähennyksen poistoa, koska sillä lasketaan olevan vaikutusta siihen että ihmiset eivät liity ammattiliittojen jäseniksi. Tämä taas lisää työnantajien valtaa työelämässä ja sehän heille kelpaa.

"Stora nedskärningar kommer också att ske i de arbetsmarknadspolitiska programmen som administreras av Arbetsförmedlingen."

Verovähennysoikeuden lisäksi  päätettiin myös muista suurista leikkauksista työvoimapoliittisiin ohjelmiin Työnvälitystoimiston alaisissa palveluissa. Esimerkiksi Akademikerförbundet (Akateemisten litto) suhtautuu  erittäin kriittisesti tulossa oleviin leikkauksiin.

 

 

 

https://arbetet.se/2018/12/12/klart-m-kd-reservation-blir-statsbudget-for-2019/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-aterinfor-avdragsratten-for-fackavgift

 

]]>
2 http://kaunaherra.puheenvuoro.uusisuomi.fi/265988-ruotsalainen-jojoay-jasenmaksujen-verovahennysoikeus#comments Ammattiyhdistysliike Jäsenmaksu Ruotsi Mon, 17 Dec 2018 09:01:58 +0000 Tuure Piittinen http://kaunaherra.puheenvuoro.uusisuomi.fi/265988-ruotsalainen-jojoay-jasenmaksujen-verovahennysoikeus
Patamusta porvaribingo http://hiilinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264016-patamusta-porvaribingo <p>Ministeri Iiro Viinanen kirjoitti tänään mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin (<a href="https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005894177.html">https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005894177.html</a>). Kirjoituksessa hän jatkaa oikeiston hyökkäystä ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Tekstiä lukiessa olisi voinut jälleen pelata patamusta porvaribingoa, kun tekstistä löytyvät fraasit jämähtäneisyys, verot, YTK jne. Bingon olisi voinut huutaa jo varmasti toisen kappaleen kohdalla.</p><p>Lisäksi Viinanen on joko tahallaan ymmärtänyt asioita väärin tai sitten ei vain muuten ymmärrä. Jälkimmäinen annettakoon anteeksi. AY-liike ei ole jämähtänyt, se neuvottelee ja sopii kokoajan jatkuvasti, niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Monesti asiat eivät vain ylitä valtakunnallista huomiota. AY-liike pystyy sopimaan, josta vahvana esimerkkinä ovat työehtosopimukset, KIKY-sopimus sekä muut kolmikannassa yhdessä sopien tehdyt sopimukset.</p><p>AY-liikettä on pidettävä huonon politiikan omanatuntona. Se rupeaa kolkuttamaan alkuun vihjaillen ja lopulta soimaten, jos politiikka on työväen vastaista. Kuten Viinasen esiin nostamassa irtisanomislaki kiistassa. Vaikka Viinanen toistelee, että laki olisi tuonut työpaikkoja, niin tämä on vastoin jopa hallituksen omien asiantuntijoiden lausuntoja. Viinasen mukaan:&rdquo;Turha on väittää, etteikö esitys toteutuessaan olisi tuonut myönteisen tuloksen.&rdquo; Asiantuntijoiden mukaan tilanne olisi ollut hyvin toinen. Lakien säätämisen valta on siis edelleen eduskunnalla, joka Suomessa lait säätää. Huonoja lakeja säädettäessä kansalaistottelemattomuudesta tulee kansalaisvelvollisuus. Se on kansan ja työväen oikeus.</p><p>On myös naurettavaa väittää, etteikö AY-liike olisi työttömien puolella. Ei työttömyys ole millään tavalla AY-liikkeelle hyvä asia. Jos nyt otetaan vertaus yritysmaailmasta, niin mikä liike haluaisi väkisin heikentää ostajiensa mahdollisuutta ostaa tuotetta? Niinpä.</p><p>Patamusta porvaribingo jatkuu maininnalla YTK:sta. YTK, joka on edelleen vain pelkkä työttömyyskassa, on aktiivisesti yrittänyt häivyttää rajapinnan liittojen ja itsensä välillä. Edelleen odotan sitä päivää, kun YTK jättää neuvottelukierroksella omat tavoitteensa neuvottelukierrokselle. Tämän lisäksi YTK ei edes ole halpa työttömyyskassa. Se vain on tuonut itsensä esille vahvalla markkinoinnilla. Samoja palveluja sieltä ei tule saamaan koskaan kuin liitosta. Liiton palveluihin kuuluvat vahvasti myös sopimus- sekä ammatillinen edunvalvonta sekä monet muut edut.</p><p>Toki myös esiin nostetaan verotus. Verotusta on huomattavasti paremmin avannut Lauri Finér omassa verotukseen keskittyvässä blogikirjoituksessaan (<a href="https://veropolitiikka.blog/2018/11/11/ay-liikkeen-veromyytit/">https://veropolitiikka.blog/2018/11/11/ay-liikkeen-veromyytit/</a>). Tälle kirjoitukselle annan vahvan lukusuosituksen.</p><p>Viinasen koko mielipidekirjoitus on kuin perussuomalaisen kirjoitus maahanmuutosta. Se tarjoaa sopivan maalitaulun, joka uppoaa omaan kannattajajoukkoon. On kuitenkin halpaa populismia ymmärtää tahallisesti väärin itse luomansa kliseensä AY-liikkeestä.</p><p>&nbsp;</p><p>Teemu Hiilinen<br />AY-aktiivi, Vantaa</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ministeri Iiro Viinanen kirjoitti tänään mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin (https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005894177.html). Kirjoituksessa hän jatkaa oikeiston hyökkäystä ammattiyhdistysliikettä kohtaan. Tekstiä lukiessa olisi voinut jälleen pelata patamusta porvaribingoa, kun tekstistä löytyvät fraasit jämähtäneisyys, verot, YTK jne. Bingon olisi voinut huutaa jo varmasti toisen kappaleen kohdalla.

Lisäksi Viinanen on joko tahallaan ymmärtänyt asioita väärin tai sitten ei vain muuten ymmärrä. Jälkimmäinen annettakoon anteeksi. AY-liike ei ole jämähtänyt, se neuvottelee ja sopii kokoajan jatkuvasti, niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Monesti asiat eivät vain ylitä valtakunnallista huomiota. AY-liike pystyy sopimaan, josta vahvana esimerkkinä ovat työehtosopimukset, KIKY-sopimus sekä muut kolmikannassa yhdessä sopien tehdyt sopimukset.

AY-liikettä on pidettävä huonon politiikan omanatuntona. Se rupeaa kolkuttamaan alkuun vihjaillen ja lopulta soimaten, jos politiikka on työväen vastaista. Kuten Viinasen esiin nostamassa irtisanomislaki kiistassa. Vaikka Viinanen toistelee, että laki olisi tuonut työpaikkoja, niin tämä on vastoin jopa hallituksen omien asiantuntijoiden lausuntoja. Viinasen mukaan:”Turha on väittää, etteikö esitys toteutuessaan olisi tuonut myönteisen tuloksen.” Asiantuntijoiden mukaan tilanne olisi ollut hyvin toinen. Lakien säätämisen valta on siis edelleen eduskunnalla, joka Suomessa lait säätää. Huonoja lakeja säädettäessä kansalaistottelemattomuudesta tulee kansalaisvelvollisuus. Se on kansan ja työväen oikeus.

On myös naurettavaa väittää, etteikö AY-liike olisi työttömien puolella. Ei työttömyys ole millään tavalla AY-liikkeelle hyvä asia. Jos nyt otetaan vertaus yritysmaailmasta, niin mikä liike haluaisi väkisin heikentää ostajiensa mahdollisuutta ostaa tuotetta? Niinpä.

Patamusta porvaribingo jatkuu maininnalla YTK:sta. YTK, joka on edelleen vain pelkkä työttömyyskassa, on aktiivisesti yrittänyt häivyttää rajapinnan liittojen ja itsensä välillä. Edelleen odotan sitä päivää, kun YTK jättää neuvottelukierroksella omat tavoitteensa neuvottelukierrokselle. Tämän lisäksi YTK ei edes ole halpa työttömyyskassa. Se vain on tuonut itsensä esille vahvalla markkinoinnilla. Samoja palveluja sieltä ei tule saamaan koskaan kuin liitosta. Liiton palveluihin kuuluvat vahvasti myös sopimus- sekä ammatillinen edunvalvonta sekä monet muut edut.

Toki myös esiin nostetaan verotus. Verotusta on huomattavasti paremmin avannut Lauri Finér omassa verotukseen keskittyvässä blogikirjoituksessaan (https://veropolitiikka.blog/2018/11/11/ay-liikkeen-veromyytit/). Tälle kirjoitukselle annan vahvan lukusuosituksen.

Viinasen koko mielipidekirjoitus on kuin perussuomalaisen kirjoitus maahanmuutosta. Se tarjoaa sopivan maalitaulun, joka uppoaa omaan kannattajajoukkoon. On kuitenkin halpaa populismia ymmärtää tahallisesti väärin itse luomansa kliseensä AY-liikkeestä.

 

Teemu Hiilinen
AY-aktiivi, Vantaa

]]>
1 http://hiilinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264016-patamusta-porvaribingo#comments Ammattiyhdistysliike Ay-liike Irtisanomislaki Verot Yleinen Työttömyyskassa Sun, 11 Nov 2018 16:33:06 +0000 Teemu Hiilinen http://hiilinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/264016-patamusta-porvaribingo
Luottamusmies mahdollistaa aidon paikallisen sopimisen http://arialapartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263679-luottamusmies-mahdollistaa-aidon-paikallisen-sopimisen <p>Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen tavoitteena on heikentää ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia valvoa työntekijöiden etua. Kansanedustaja Matti Vanhanen on samoilla linjoilla. He kumpikin ovat sitä mieltä, ettei työpaikoilla paikallisesti asioista sovittaessa luottamusmiehen tarvitsisi edustaa työntekijöitä.&nbsp;</p><p>Työntekijä on aina alistetussa asemassa työnantajaansa nähden. Jotta paikallisesti sovittaessa työntekijöiden tahtotila ihan oikeasti ilmenisi, heillä tulee olla oma edustajansa sopimusta tehtäessä. Luottamusmies, jolla on työntekijöitä parempi työsuhdeturva, soveltuu parhaiten työntekijöiden edustajaksi myös paikallisesti asioista sovittaessa.&nbsp;</p><p>Suomessa on muun muassa epäoikeudenmukaisen verotuksen vuoksi varallisuus kasautunut yhä harvemmille ja on syntynyt pääomasijoittajien joukko. Pääomasijoittajat ry:n mukaan pääomasijoittajien salkuissa olevien yhtiöiden liikevaihto vuonna 2017 on ollut yli 20 miljardia euroa. Pääomasijoittajat rahoittavat ja neuvovat uusia yrityksiä, muun muassa startup-yrityksiä. Heitä usein kutsutaan bisnesenkeleiksi. Bisnesenkelin toimintamalli perustuu siihen, että hän miettii jo ennen sijoituksen tekemistä yritykseen sitä, kuka tai ketkä yrityksen voisivat myöhemmin ostaa.&nbsp;&nbsp;</p><p>Pääomasijoittajat eivät ole yrittäjiä. Heillä ei ole yrittäjän riskiä. Pääomasijoittajien ensisijainen tavoite on saada mahdollisimman hyvä tuotto sijoittamalleen pääomalle. Heillä on lukuisia sijoituskohteita ja yhden sijoituskohteen mahdollinen epäonnistuminen paikataan muista kohteista saatavalla tuotolla. Sijoittaessaan yrityksiin heidän taloutensa ei raunioidu, vaikka yritystoiminta epäonnistuisi, kuten epäonnistuneelle yrittäjälle useimmiten käy.&nbsp;</p><p>Yritykselle tärkein voimavara on työntekijä, mutta työntekijä on myös lähes poikkeuksetta yrityksen suurin yksittäinen kuluerä. Yrityksille, joiden ensisijaisena tavoitteena ei ole voiton maksimointi ja mahdollisimman suuren tuoton saaminen sijoitetulle pääomalle, työntekijä on usein kuin oma perheenjäsen. Nämä yritykset toimivat pitkäjänteisesti ja ymmärtävät aidon sopimuksen merkityksen. Aito paikallinen sopimus syntyy, kun työntekijät voivat luottaa siihen, että sopimus on myös heille edullinen. Näille yrityksille luottamusmiehen toimiminen työntekijöiden edustajana ei ole mikään ongelma.&nbsp;</p><p>Pentikäisen kannanottojen perusteella ei voi välttyä ajatukselta, että Pentikäisen hyökkäys ammattiliittoja kohtaan juontaa juurensa ennen muuta pääomasijoittajien edun ajamisesta. Tätä osaltaan tukisi myös Kyösti Kakkosen voimakas reaktio irtisanomissuojan heikennyksiä koskevan lainsäädäntöuudistuksen vastustajia kohtaan.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen tavoitteena on heikentää ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia valvoa työntekijöiden etua. Kansanedustaja Matti Vanhanen on samoilla linjoilla. He kumpikin ovat sitä mieltä, ettei työpaikoilla paikallisesti asioista sovittaessa luottamusmiehen tarvitsisi edustaa työntekijöitä. 

Työntekijä on aina alistetussa asemassa työnantajaansa nähden. Jotta paikallisesti sovittaessa työntekijöiden tahtotila ihan oikeasti ilmenisi, heillä tulee olla oma edustajansa sopimusta tehtäessä. Luottamusmies, jolla on työntekijöitä parempi työsuhdeturva, soveltuu parhaiten työntekijöiden edustajaksi myös paikallisesti asioista sovittaessa. 

Suomessa on muun muassa epäoikeudenmukaisen verotuksen vuoksi varallisuus kasautunut yhä harvemmille ja on syntynyt pääomasijoittajien joukko. Pääomasijoittajat ry:n mukaan pääomasijoittajien salkuissa olevien yhtiöiden liikevaihto vuonna 2017 on ollut yli 20 miljardia euroa. Pääomasijoittajat rahoittavat ja neuvovat uusia yrityksiä, muun muassa startup-yrityksiä. Heitä usein kutsutaan bisnesenkeleiksi. Bisnesenkelin toimintamalli perustuu siihen, että hän miettii jo ennen sijoituksen tekemistä yritykseen sitä, kuka tai ketkä yrityksen voisivat myöhemmin ostaa.  

Pääomasijoittajat eivät ole yrittäjiä. Heillä ei ole yrittäjän riskiä. Pääomasijoittajien ensisijainen tavoite on saada mahdollisimman hyvä tuotto sijoittamalleen pääomalle. Heillä on lukuisia sijoituskohteita ja yhden sijoituskohteen mahdollinen epäonnistuminen paikataan muista kohteista saatavalla tuotolla. Sijoittaessaan yrityksiin heidän taloutensa ei raunioidu, vaikka yritystoiminta epäonnistuisi, kuten epäonnistuneelle yrittäjälle useimmiten käy. 

Yritykselle tärkein voimavara on työntekijä, mutta työntekijä on myös lähes poikkeuksetta yrityksen suurin yksittäinen kuluerä. Yrityksille, joiden ensisijaisena tavoitteena ei ole voiton maksimointi ja mahdollisimman suuren tuoton saaminen sijoitetulle pääomalle, työntekijä on usein kuin oma perheenjäsen. Nämä yritykset toimivat pitkäjänteisesti ja ymmärtävät aidon sopimuksen merkityksen. Aito paikallinen sopimus syntyy, kun työntekijät voivat luottaa siihen, että sopimus on myös heille edullinen. Näille yrityksille luottamusmiehen toimiminen työntekijöiden edustajana ei ole mikään ongelma. 

Pentikäisen kannanottojen perusteella ei voi välttyä ajatukselta, että Pentikäisen hyökkäys ammattiliittoja kohtaan juontaa juurensa ennen muuta pääomasijoittajien edun ajamisesta. Tätä osaltaan tukisi myös Kyösti Kakkosen voimakas reaktio irtisanomissuojan heikennyksiä koskevan lainsäädäntöuudistuksen vastustajia kohtaan.

]]>
1 http://arialapartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263679-luottamusmies-mahdollistaa-aidon-paikallisen-sopimisen#comments Ammattiyhdistysliike Luottamusmies Pääomasijoittajat Suomen yrittäjät Työmarkkinat Mon, 05 Nov 2018 06:17:51 +0000 Ari Alapartanen http://arialapartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263679-luottamusmies-mahdollistaa-aidon-paikallisen-sopimisen
Ei kompromisseja http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263088-ei-kompromisseja <p>En ole elinikänäni nähnyt vastaavanlaista vastakkain asettelua, mitkä Suomen hallitus ja Suomen Yrittäjä järjestö on saanut aikaan.&nbsp;</p><p>Se miksi ammattiyhdistyliike on nyt aktivoitunut on nämä kaikki Sipilän hallituksen muodostamat heikennykset työttömyysturvaan ym.&nbsp; Kaikkihan muistaa sen kuuluisan kikysopimuksen mihin hallitus kiristämällä ja uhkailemalla ammattiyhdistysliikkeen pakotti, ettei tulisi niitä hallituksen silloin valmisteluissa olevia pakkolaki paketteja missä olisi kyykytetty ihmisiä oikein kunnolla.</p><p>&nbsp;</p><p>Sipilä myös teki herramies sopimuksen että jos kikysopimus syntyy niin silloin ei leikata tällä hallituskaudella työttömyysturvaa, no miten kävi? Hallitus teki aktiivimalli paketin mikä muodostui niinkuin ennustettiin pelkäksi leikkuri malliksi. Näin Sipilä hallituksineen pitää sanansa. No mitä voi odottaa pääministeriltä mikä lupasi ennen eduskuntavaaleja 2015 ettei koulutuksesta leikata. No kaikkihan tämän muistaa mikä oli ensimmäisten asioiden joukossa hallituksen listalla, koulutus leikkaus tietenkin.</p><p>&nbsp;</p><p>Ammattiyhdistysliike on aina ollut luotettava sopimuskumppani ja yhteiskunnan suurimpia pilareita ja myös kehittäjiä. Nyt on vaan laitettu selkä seinää vasten ja unohdettu se tosi asia että tätä maata ei rakenneta sanelemalla vaan raudan lujalla sopimisella yhdessä.</p><p>&nbsp;</p><p>Siksi olen nyt sitä mieltä ja uskon että monet muutkin liittyvät tähän, että nyt ei ay-liike voi tehdä omia ehdotuksia ennenkun Sipilä on vetänyt tämän irtisanomisten helpottamis lakiesityksen pois ja sen jälkeen lopetamme riitaisan vastakkain asettelun ja rupeamme yhdessä tekemään ratkaisuja työllisyyden parantamiseen ja työttömyyden vähentämiseen.</p><p>Kompromissien aika on työehtosopimus neuvotteluissa, ei nyt!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> En ole elinikänäni nähnyt vastaavanlaista vastakkain asettelua, mitkä Suomen hallitus ja Suomen Yrittäjä järjestö on saanut aikaan. 

Se miksi ammattiyhdistyliike on nyt aktivoitunut on nämä kaikki Sipilän hallituksen muodostamat heikennykset työttömyysturvaan ym.  Kaikkihan muistaa sen kuuluisan kikysopimuksen mihin hallitus kiristämällä ja uhkailemalla ammattiyhdistysliikkeen pakotti, ettei tulisi niitä hallituksen silloin valmisteluissa olevia pakkolaki paketteja missä olisi kyykytetty ihmisiä oikein kunnolla.

 

Sipilä myös teki herramies sopimuksen että jos kikysopimus syntyy niin silloin ei leikata tällä hallituskaudella työttömyysturvaa, no miten kävi? Hallitus teki aktiivimalli paketin mikä muodostui niinkuin ennustettiin pelkäksi leikkuri malliksi. Näin Sipilä hallituksineen pitää sanansa. No mitä voi odottaa pääministeriltä mikä lupasi ennen eduskuntavaaleja 2015 ettei koulutuksesta leikata. No kaikkihan tämän muistaa mikä oli ensimmäisten asioiden joukossa hallituksen listalla, koulutus leikkaus tietenkin.

 

Ammattiyhdistysliike on aina ollut luotettava sopimuskumppani ja yhteiskunnan suurimpia pilareita ja myös kehittäjiä. Nyt on vaan laitettu selkä seinää vasten ja unohdettu se tosi asia että tätä maata ei rakenneta sanelemalla vaan raudan lujalla sopimisella yhdessä.

 

Siksi olen nyt sitä mieltä ja uskon että monet muutkin liittyvät tähän, että nyt ei ay-liike voi tehdä omia ehdotuksia ennenkun Sipilä on vetänyt tämän irtisanomisten helpottamis lakiesityksen pois ja sen jälkeen lopetamme riitaisan vastakkain asettelun ja rupeamme yhdessä tekemään ratkaisuja työllisyyden parantamiseen ja työttömyyden vähentämiseen.

Kompromissien aika on työehtosopimus neuvotteluissa, ei nyt!

]]>
2 http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263088-ei-kompromisseja#comments Ammattiyhdistysliike Henkilöperusteinen irtisanominen Irtisanomisen helpottaminen Wed, 24 Oct 2018 15:26:51 +0000 Matti Rajala http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263088-ei-kompromisseja
No, mutta miksi ammattiliitoista ei erota… http://bvalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263058-no-mutta-miksi-ammattiliitoista-ei-erota <p>&hellip;nyt kiireen vilkkaa suurin määrin, jos ammattiyhdistysliikkeen näkökulma ja toimet eivät vastaa jäsenistön näkemyksiä?&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> …nyt kiireen vilkkaa suurin määrin, jos ammattiyhdistysliikkeen näkökulma ja toimet eivät vastaa jäsenistön näkemyksiä? 

]]>
75 http://bvalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263058-no-mutta-miksi-ammattiliitoista-ei-erota#comments Ammattiliitot Ammattiyhdistysliike Työmarkkinat Työmarkkinoiden päätösvalta Wed, 24 Oct 2018 07:54:48 +0000 Birgitta Valonen http://bvalonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/263058-no-mutta-miksi-ammattiliitoista-ei-erota
Avoin kirje Turja Lehtoselle http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262963-avoin-kirje-turja-lehtoselle <p>Arvoisa Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen,</p><p>Olen viime päivät järkytyksellä seurannut toimintaasi erityisesti sosiaalisessa mediassa. Joudun tosin tekemään sen nyt muiden kanavien kautta, koska olet esittämieni kriittisten huomioiden takia estänyt minua suoraan seuraamasta julkisia kirjoituksiasi.&nbsp;</p><p>Lauantaina kirjoitit twitterissä, että yleinen työttömyyskassa YTK on mielestäsi lokki muiden luomassa järjestelmässä, joka kuolee heti jos AY-liike ei puolusta järjestelmää. Samalla tulit heittäneeksi lapiollisen sitä itseään yli 400000 suomalaisen palkansaajan naamalle. Ymmärrän toki huolestuneisuutesi. Jokainen YTK:n jäseneksi liittyvä entinen teollisuusliittolainen on valtava rahallinen tuki suoraan pois kassastanne, josta sinunkin palkkasi (9900 e/kk) maksetaan.</p><p>Eilen puolestaan kritisoitiin laajasti lakon lapsille ja vanhuksille aiheuttamia vaikutuksia. Tänään moni lapsi on jäänyt kouluissa ja päiväkodeissa ilman ruokaa, koska te yritätte murtaa demokraattisen järjestelmän lakkoilemalla puhtaan poliittisin perustein. Kun yrittäjät halusivat auttaa lapsia ja vanhuksia saamaan ruokaa väitit facebookissa, ettet ole koskaan nähnyt yhdenkään yrittäjän antavan käsiään avuksi esimerkiksi vanhuksille tai lahjoittamassa ruokaa kriisikuntien kouluille. Kyselit myös, miksi yrittäjät eivät ole lahjoittaneet aikaisemmin <strong>Heikki Hurstille</strong>.&nbsp;</p><p>Kirjoituksesi osoitti, ettet selkeästikään ymmärrä ruoka-avusta yhtään mitään. Tiedätkö sinä, Turja Lehtonen, mistä se ruoka leipäjonoihin tulee? Usko tai älä, pääosin sen lahjoittavat halveksimasi yrittäjät. Suosittelen sinua myös perehtymään, millä tavalla esimerkiksi uuden lastensairaalan rahoitus kerättiin. Senkin lahjoittivat suurelta osaltaan yrittäjät, joiden hyväsydämisyyden käänsit eilen pelkäksi AY-liikkeen vastustamiseksi.&nbsp;</p><p>Turja Lehtonen, sinä lietsot puheillasi ja käytökselläsi Suomeen uutta luokkasotaa. Se on ikävää ja en tiedä mahdatko ymmärtää, että sinusta on tullut sitä luokkaa edustava henkilö, jota tällä hetkellä esität vihaavasi. Julkisesti esittelemäsi elämäntyyli on täynnä huvikuunareita ja hulppeita ravintola-annoksia, joista tavallinen palkansaaja, saati yhteiskunnan vähäosaisimmat, saavat vain haaveilla. Pidän toimintaasi oksettavana ja voisitkin yleisen mielenkiinnon tyydyttämiseksi kertoa julkisesti, milloin ja miten olet itse viimeksi harjoittanut hyväntekeväisyyttä?</p><p>Kritisoit eilen kirjoituksessasi myös koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien henkilökuntien matalia palkkoja. Olen kanssasi samaa mieltä, että ne ovat näin tärkeää työtä tekeville aivan liian matalat. Näihin palkkoihin liitoilla on mahdollisuus vaikuttaa, mutta tällä lakkoilulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Tämä on poliittinen lakko maan laillisen hallitusvallan murtamiseksi vailla mitään järkevää perustetta. Te ammutte tykillä hyttysiä.&nbsp;</p><p>Sait näemmä äsken myös tukijan edustamasi vasemmistoliiton puheenjohtaja <strong>Li Anderssonista</strong>, joka väittää yrittäjien ruokakampanjan olevan vastenmielinen. Tässä tulevat esille samalla niin vasemmiston kuin AY-liikkeenkin rumimmat kasvot. Ei lasten nälällä voi olla &rdquo;väärää sammuttajaa&rdquo;. Eihän?</p><p>Ammattiyhdistysliike on tehnyt menneisyydessä valtavan hyvää työtä, mutta tämä ei enää ole sellaista. Tämä on oman ja puolueidenne vaikutusvallan pönkittämistä kansalaisten vähemmistöllä, jota te lopulta edustatte. Samalla se on demokratian halveksimista. Jos ette lopeta tätä järjettömyyttä tulette huomaamaan, että lakko-oikeutta rajoitetaan Suomessakin. Ei voi olla niin että enemmistö maksaa näin kovaa hintaa kaltaisenne vähemmistön rettelöinnistä. Eikö olisi kuitenkin parempi sopia jatkossakin asioista yhteisen pöydän ääressä?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Arvoisa Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen,

Olen viime päivät järkytyksellä seurannut toimintaasi erityisesti sosiaalisessa mediassa. Joudun tosin tekemään sen nyt muiden kanavien kautta, koska olet esittämieni kriittisten huomioiden takia estänyt minua suoraan seuraamasta julkisia kirjoituksiasi. 

Lauantaina kirjoitit twitterissä, että yleinen työttömyyskassa YTK on mielestäsi lokki muiden luomassa järjestelmässä, joka kuolee heti jos AY-liike ei puolusta järjestelmää. Samalla tulit heittäneeksi lapiollisen sitä itseään yli 400000 suomalaisen palkansaajan naamalle. Ymmärrän toki huolestuneisuutesi. Jokainen YTK:n jäseneksi liittyvä entinen teollisuusliittolainen on valtava rahallinen tuki suoraan pois kassastanne, josta sinunkin palkkasi (9900 e/kk) maksetaan.

Eilen puolestaan kritisoitiin laajasti lakon lapsille ja vanhuksille aiheuttamia vaikutuksia. Tänään moni lapsi on jäänyt kouluissa ja päiväkodeissa ilman ruokaa, koska te yritätte murtaa demokraattisen järjestelmän lakkoilemalla puhtaan poliittisin perustein. Kun yrittäjät halusivat auttaa lapsia ja vanhuksia saamaan ruokaa väitit facebookissa, ettet ole koskaan nähnyt yhdenkään yrittäjän antavan käsiään avuksi esimerkiksi vanhuksille tai lahjoittamassa ruokaa kriisikuntien kouluille. Kyselit myös, miksi yrittäjät eivät ole lahjoittaneet aikaisemmin Heikki Hurstille

Kirjoituksesi osoitti, ettet selkeästikään ymmärrä ruoka-avusta yhtään mitään. Tiedätkö sinä, Turja Lehtonen, mistä se ruoka leipäjonoihin tulee? Usko tai älä, pääosin sen lahjoittavat halveksimasi yrittäjät. Suosittelen sinua myös perehtymään, millä tavalla esimerkiksi uuden lastensairaalan rahoitus kerättiin. Senkin lahjoittivat suurelta osaltaan yrittäjät, joiden hyväsydämisyyden käänsit eilen pelkäksi AY-liikkeen vastustamiseksi. 

Turja Lehtonen, sinä lietsot puheillasi ja käytökselläsi Suomeen uutta luokkasotaa. Se on ikävää ja en tiedä mahdatko ymmärtää, että sinusta on tullut sitä luokkaa edustava henkilö, jota tällä hetkellä esität vihaavasi. Julkisesti esittelemäsi elämäntyyli on täynnä huvikuunareita ja hulppeita ravintola-annoksia, joista tavallinen palkansaaja, saati yhteiskunnan vähäosaisimmat, saavat vain haaveilla. Pidän toimintaasi oksettavana ja voisitkin yleisen mielenkiinnon tyydyttämiseksi kertoa julkisesti, milloin ja miten olet itse viimeksi harjoittanut hyväntekeväisyyttä?

Kritisoit eilen kirjoituksessasi myös koulujen, päiväkotien ja vanhainkotien henkilökuntien matalia palkkoja. Olen kanssasi samaa mieltä, että ne ovat näin tärkeää työtä tekeville aivan liian matalat. Näihin palkkoihin liitoilla on mahdollisuus vaikuttaa, mutta tällä lakkoilulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Tämä on poliittinen lakko maan laillisen hallitusvallan murtamiseksi vailla mitään järkevää perustetta. Te ammutte tykillä hyttysiä. 

Sait näemmä äsken myös tukijan edustamasi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonista, joka väittää yrittäjien ruokakampanjan olevan vastenmielinen. Tässä tulevat esille samalla niin vasemmiston kuin AY-liikkeenkin rumimmat kasvot. Ei lasten nälällä voi olla ”väärää sammuttajaa”. Eihän?

Ammattiyhdistysliike on tehnyt menneisyydessä valtavan hyvää työtä, mutta tämä ei enää ole sellaista. Tämä on oman ja puolueidenne vaikutusvallan pönkittämistä kansalaisten vähemmistöllä, jota te lopulta edustatte. Samalla se on demokratian halveksimista. Jos ette lopeta tätä järjettömyyttä tulette huomaamaan, että lakko-oikeutta rajoitetaan Suomessakin. Ei voi olla niin että enemmistö maksaa näin kovaa hintaa kaltaisenne vähemmistön rettelöinnistä. Eikö olisi kuitenkin parempi sopia jatkossakin asioista yhteisen pöydän ääressä?

]]>
9 http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262963-avoin-kirje-turja-lehtoselle#comments Ammattiyhdistysliike Lakkoilu Suomen yrittäjät Teollisuusliitto Turja Lehtonen Mon, 22 Oct 2018 11:49:09 +0000 Mikko Kärnä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262963-avoin-kirje-turja-lehtoselle
Jotain tolkkua - ay-liike laittaa sijaiskärsijöiksi lapset ja vanhukset http://tiinaahva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262668-jotain-tolkkua-ay-liike-laittaa-sijaiskarsijoiksi-lapset-ja-vanhukset <p>Poliittiset lakot ovat lähtökohtaisesti epäreiluja, sillä ne rankaisevat sellaisia osapuolia, joilla ei ole edes teoriassa mahdollisuutta vaikuttaa lakon taustalla olevaan poliittiseen syyhyn. Pienyrittäjä tai suurempikaan firma ei voi sille mitään, että poliitikko Arkadianmäellä päättää jotain ay-liikkeelle epämieluisaa. Silti juuri yrittäjä on maksumiehenä, kun ay-liike yllyttää jäsenensä lakkoon ja työ firmassa seisahtuu.&nbsp;</p><p>Ihan kuin jo poliittisten lakkojen perusperiaate ei olisi moraalisesti kyseenalainen, tänä syksynä on nähty entistä oudompia lausuntoja ay-liikkeeltä. Niissä on esimerkiksi&nbsp;<a href="https://www.talouselama.fi/uutiset/teollisuusliitto-painostaa-myos-liittoon-kuulumattomia-lakkoon-perjantaina/a5aef8a9-9e5a-3fe1-b54a-3e335e43af15">väitetty, että lakkoon olisi pakko osallistua myös niiden työntekijöiden, jotka eivät kuulu liittoon.</a>&nbsp;Eihän se pidä paikkaansa. Kenelläkään ei ole velvollisuutta osallistua sellaisen yhdistyksen tapahtumaan, johon ei itse kuulu. Jaloillaan voi äänestää &ndash; tai tässä tapauksessa käsillään, tekemällä töitä.</p><p>Lisäksi ay-pamput kertovat&nbsp;<a href="https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/lakkosanasto/">keräävänsä työpaikoilla listaa lakkorikkureista</a>, ilmeisesti tulevaa työpaikkakiusaamista ja tikun nokkaan nostamista varten. Toivoa sopii, että lakkovahdit ovat tietoisia Suomen henkilörekisterilainsäädännöstä ja rangaistuksista, joita laittomasti tehdystä tietojenkeruusta voi koitua. Muutenkin on absurdia, että työntekijöitä velvoitetaan mukautumaan ay-liikkeen poliittiseen kantaan ja rangaistaan, jos niin ei tee. Entä jos duunari kannattaakin irtisanomislakia, koska se madaltaa työllistämiskynnystä?</p><p><strong>Kaiken kohtuuttomuuden huippu</strong>&nbsp;oli silti tänään tullut ilmoitus JHL:n kaksipäiväisestä poliittisesta lakosta, joka koskee noin 10&nbsp;000:tta työntekijää esimerkiksi koulujen ja palvelutalojen ruokailuhenkilökunnassa.&nbsp;</p><p>Ensinnäkin, monissa maissa poliittiset lakot saavat kestää korkeintaan joitakin tunteja.&nbsp;<em>Kahden päivän&nbsp;</em>työnseisaus on täysin käsittämätön. Toisekseen, lakon seurauksena mm.&nbsp;<a href="https://www.uusimaa.fi/artikkeli/712702-tyotaistelu-kiristyy-jhln-lakko-nakyy-muun-muassa-siivouksessa-ruokapalveluissa-ja">koulujen ja palvelutalojen ruokien saatavuuteen ennakoidaan maanantaina ja tiistaina ongelmia</a>. Ay-pamput ovat siis valinneet sijaiskärsijöiksi lapset ja vanhukset.</p><p>Lakon älyttömyyttä vielä lisää se, että&nbsp;<strong>eduskunta päätti jo tänään tukea hallitusta </strong>ja pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamista koskevaa lainvalmistelua. Tulevalla lakolla ei vastusteta enää hallitusta vaan nyt jo koko maan eduskuntaa, demokratian peruspilaria. Oikeasti kyseessä on lähinnä taas yksi SDP:n vaalitempaus ja väärään äänestystulokseen turhautumisen purkaminen kansantalouden kustannuksella.</p><p>Poliittiset lakot ovat jo lähtökohtaisesti hölmöjä ja epäreiluja. Erityisen moraalittomia ne ovat silloin, kun niistä laitetaan kärsimään koululaiset ja palvelutalojen vanhukset.</p><p>Jos ay-liikkeen tavoitteena on sabotoida itse kaikki mahdollisuutensa esiintyä keskustelevana ja hyödyllisenä tulevaisuuden toimijana, vilpittömät onnittelut ovat paikallaan. Tämän paremmin sitä ei voisi tehdä, ei vaikka yrittäisi.</p><p>Poliittiset lakot pitäisi kieltää - mutta vähintäänkin niin kauan, kuin niitä järjestetään, on ay-liikkeeltä poistettava sen &rsquo;yleishyödyllisyyden&rsquo; varjolla huijaamansa verovapaus.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Poliittiset lakot ovat lähtökohtaisesti epäreiluja, sillä ne rankaisevat sellaisia osapuolia, joilla ei ole edes teoriassa mahdollisuutta vaikuttaa lakon taustalla olevaan poliittiseen syyhyn. Pienyrittäjä tai suurempikaan firma ei voi sille mitään, että poliitikko Arkadianmäellä päättää jotain ay-liikkeelle epämieluisaa. Silti juuri yrittäjä on maksumiehenä, kun ay-liike yllyttää jäsenensä lakkoon ja työ firmassa seisahtuu. 

Ihan kuin jo poliittisten lakkojen perusperiaate ei olisi moraalisesti kyseenalainen, tänä syksynä on nähty entistä oudompia lausuntoja ay-liikkeeltä. Niissä on esimerkiksi väitetty, että lakkoon olisi pakko osallistua myös niiden työntekijöiden, jotka eivät kuulu liittoon. Eihän se pidä paikkaansa. Kenelläkään ei ole velvollisuutta osallistua sellaisen yhdistyksen tapahtumaan, johon ei itse kuulu. Jaloillaan voi äänestää – tai tässä tapauksessa käsillään, tekemällä töitä.

Lisäksi ay-pamput kertovat keräävänsä työpaikoilla listaa lakkorikkureista, ilmeisesti tulevaa työpaikkakiusaamista ja tikun nokkaan nostamista varten. Toivoa sopii, että lakkovahdit ovat tietoisia Suomen henkilörekisterilainsäädännöstä ja rangaistuksista, joita laittomasti tehdystä tietojenkeruusta voi koitua. Muutenkin on absurdia, että työntekijöitä velvoitetaan mukautumaan ay-liikkeen poliittiseen kantaan ja rangaistaan, jos niin ei tee. Entä jos duunari kannattaakin irtisanomislakia, koska se madaltaa työllistämiskynnystä?

Kaiken kohtuuttomuuden huippu oli silti tänään tullut ilmoitus JHL:n kaksipäiväisestä poliittisesta lakosta, joka koskee noin 10 000:tta työntekijää esimerkiksi koulujen ja palvelutalojen ruokailuhenkilökunnassa. 

Ensinnäkin, monissa maissa poliittiset lakot saavat kestää korkeintaan joitakin tunteja. Kahden päivän työnseisaus on täysin käsittämätön. Toisekseen, lakon seurauksena mm. koulujen ja palvelutalojen ruokien saatavuuteen ennakoidaan maanantaina ja tiistaina ongelmia. Ay-pamput ovat siis valinneet sijaiskärsijöiksi lapset ja vanhukset.

Lakon älyttömyyttä vielä lisää se, että eduskunta päätti jo tänään tukea hallitusta ja pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamista koskevaa lainvalmistelua. Tulevalla lakolla ei vastusteta enää hallitusta vaan nyt jo koko maan eduskuntaa, demokratian peruspilaria. Oikeasti kyseessä on lähinnä taas yksi SDP:n vaalitempaus ja väärään äänestystulokseen turhautumisen purkaminen kansantalouden kustannuksella.

Poliittiset lakot ovat jo lähtökohtaisesti hölmöjä ja epäreiluja. Erityisen moraalittomia ne ovat silloin, kun niistä laitetaan kärsimään koululaiset ja palvelutalojen vanhukset.

Jos ay-liikkeen tavoitteena on sabotoida itse kaikki mahdollisuutensa esiintyä keskustelevana ja hyödyllisenä tulevaisuuden toimijana, vilpittömät onnittelut ovat paikallaan. Tämän paremmin sitä ei voisi tehdä, ei vaikka yrittäisi.

Poliittiset lakot pitäisi kieltää - mutta vähintäänkin niin kauan, kuin niitä järjestetään, on ay-liikkeeltä poistettava sen ’yleishyödyllisyyden’ varjolla huijaamansa verovapaus.

]]>
13 http://tiinaahva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262668-jotain-tolkkua-ay-liike-laittaa-sijaiskarsijoiksi-lapset-ja-vanhukset#comments Ammattiyhdistysliike Demokratia Poliittiset lakot Wed, 17 Oct 2018 11:29:16 +0000 Tiina Ahva http://tiinaahva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262668-jotain-tolkkua-ay-liike-laittaa-sijaiskarsijoiksi-lapset-ja-vanhukset
Ulkoparlamentaarisia voimia http://mikayli-kaakinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262585-ulkoparlamentaarisia-voimia <p>Työministeri Jari Lindströmin mukaan meillä on havaittu ulkoparlamentaarisia voimia. Hallituksen suunnitelmat ovat saaneet ay-liikkeeltä täystyrmäyksen, vaikka hallitus on hänen mielestään ollut asian suhteen hyvin sovitteleva. Tule Lindström Sipilän ja muiden kamujesi kanssa käymään Heinolassa, niin minä näytän teille täystyrmäyksen. Tietysti näin ihan verbaalisesti ja kuvainnollisesti. Muutenkin minusta on väärin, että sinä olet hallituksessa vaikkei sinua tai puoluettasi ole kukaan äänestänyt. Eli se siitä parlamentarismista. Ja mitä tulee pääministerin ilmoitukseen ja hallituksen luottamuksen mittaamiseen, niin se on lähinnä säälittävää. Kyllähän hallitus saa&nbsp;eduskunnan&nbsp;luottamuksen, kun kansanedustajat eivät tässä, kuten Soinin tapauksessakaan saa käyttää omia aivojaan. Ja jos tästä tai vaikka soteuudistuksen tarpeellisuudesta järjestettäisiin kansanäänestys, niin saattaisi Sipilänkin hymy viimein hyytyä.</p> <p>Minusta nyt syytetään täysin väärää puuta. Hallitus on itse saanut tilanteen aikaiseksi ajamalla irtisanomislakia, jonka vaikutuksista tai tehosta ei ole mitään tutkittua tietoa. Ei yhteisistä asioista päätetä musta tuntuu -mentaliteetilla, vaan niiden tulee perustua faktoihin. Ainakin silloin kun ollaan jälleen leikkaamassa etuuksia. Se teiltä kyllä onnistuu, kuten nyt esimerkiksi kansaneläkkeen ja muiden etuuksien jäädyttäminen, myös sotaveteraaneilta, joka on minusta todella härskiä. Hallitukselta tuntuu myös unohtuneen, että Suomi on sitoutunut kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimukseen sekä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, joissa tällaiset työtaistelut sallitaan. Ne on taattu myös meidän perustuslaissa, josta hallitus ei tunnu piittaavan lainkaan ja se tuntuu aiheuttavan hallitukselle jatkuvasti harmaita hiuksia.</p> <p>Muutenkin sopimusten ja lupauksien pitäminen on tälle hallitukselle ylivoimaista, siitä on hyvänä esimerkkinä työntekijöihin kohdistuneet leikkaukset. Hallitus myös kuvittelee, että kun heidät on demokraattisesti valittu, se antaa heille avoimen mandaatin tehdä ihan mitä lystää, seuraamuksista ja keinoista välittämättä. Sivistysvaltiossa ja yhteisten asioiden hoitamisessa se vaan ei mene niin, vaan asioista sovitaan yhdessä. Pääministeri Juha Sipilän häikäilemätön ja tyyli ajaa omia ja yritysten intressejä on jakamassa kansan kahtia. Vastakkainasettelu on lisääntynyt ja puheet ovat koventuneet puolin sun toisin, myös minun. Tällä menolla ollaan pian samassa tilanteessa kuin sata vuotta sitten. Eikö niistä virheistä opittu yhtään mitään?</p> <p>Jos minulta kysytään, niin tämä hallitus on häpeäksi koko Suomelle. Kovasti paukutellaan henkseleitä kuinka se on muka luonut 115&nbsp;000 uutta työpaikkaa. Todellisuudessa ne ovat syntyneet maailmantalouden kasvusta, ja hallitus on saanut aikaiseksi vain joitain työpaikkoja matalapalkka-aloille, joilla ihmiset eivät tule palkallaan toimeen. Unohdetaan myös, että työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja ilman niitä yritykselläkään ei mene hyvin. Miksi siis pitää jatkaa tuota sanelukulttuuria eikä voi istua saman pöydän ääreen? Ehkä siksi, ettei Sipilä eikä varsinkaan Lindström istu enää seuraavassa hallituksessa ja jälkimmäisen on turha haaveilla eduskuntaan pääsystäkään. Minulla ei tule teitä ikävä ja tuskin kovin monella muullakaan.</p> <p>Mika Yli-Kaakinen</p> <p>Heinolan mies</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Työministeri Jari Lindströmin mukaan meillä on havaittu ulkoparlamentaarisia voimia. Hallituksen suunnitelmat ovat saaneet ay-liikkeeltä täystyrmäyksen, vaikka hallitus on hänen mielestään ollut asian suhteen hyvin sovitteleva. Tule Lindström Sipilän ja muiden kamujesi kanssa käymään Heinolassa, niin minä näytän teille täystyrmäyksen. Tietysti näin ihan verbaalisesti ja kuvainnollisesti. Muutenkin minusta on väärin, että sinä olet hallituksessa vaikkei sinua tai puoluettasi ole kukaan äänestänyt. Eli se siitä parlamentarismista. Ja mitä tulee pääministerin ilmoitukseen ja hallituksen luottamuksen mittaamiseen, niin se on lähinnä säälittävää. Kyllähän hallitus saa eduskunnan luottamuksen, kun kansanedustajat eivät tässä, kuten Soinin tapauksessakaan saa käyttää omia aivojaan. Ja jos tästä tai vaikka soteuudistuksen tarpeellisuudesta järjestettäisiin kansanäänestys, niin saattaisi Sipilänkin hymy viimein hyytyä.

Minusta nyt syytetään täysin väärää puuta. Hallitus on itse saanut tilanteen aikaiseksi ajamalla irtisanomislakia, jonka vaikutuksista tai tehosta ei ole mitään tutkittua tietoa. Ei yhteisistä asioista päätetä musta tuntuu -mentaliteetilla, vaan niiden tulee perustua faktoihin. Ainakin silloin kun ollaan jälleen leikkaamassa etuuksia. Se teiltä kyllä onnistuu, kuten nyt esimerkiksi kansaneläkkeen ja muiden etuuksien jäädyttäminen, myös sotaveteraaneilta, joka on minusta todella härskiä. Hallitukselta tuntuu myös unohtuneen, että Suomi on sitoutunut kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimukseen sekä Euroopan ihmisoikeussopimukseen, joissa tällaiset työtaistelut sallitaan. Ne on taattu myös meidän perustuslaissa, josta hallitus ei tunnu piittaavan lainkaan ja se tuntuu aiheuttavan hallitukselle jatkuvasti harmaita hiuksia.

Muutenkin sopimusten ja lupauksien pitäminen on tälle hallitukselle ylivoimaista, siitä on hyvänä esimerkkinä työntekijöihin kohdistuneet leikkaukset. Hallitus myös kuvittelee, että kun heidät on demokraattisesti valittu, se antaa heille avoimen mandaatin tehdä ihan mitä lystää, seuraamuksista ja keinoista välittämättä. Sivistysvaltiossa ja yhteisten asioiden hoitamisessa se vaan ei mene niin, vaan asioista sovitaan yhdessä. Pääministeri Juha Sipilän häikäilemätön ja tyyli ajaa omia ja yritysten intressejä on jakamassa kansan kahtia. Vastakkainasettelu on lisääntynyt ja puheet ovat koventuneet puolin sun toisin, myös minun. Tällä menolla ollaan pian samassa tilanteessa kuin sata vuotta sitten. Eikö niistä virheistä opittu yhtään mitään?

Jos minulta kysytään, niin tämä hallitus on häpeäksi koko Suomelle. Kovasti paukutellaan henkseleitä kuinka se on muka luonut 115 000 uutta työpaikkaa. Todellisuudessa ne ovat syntyneet maailmantalouden kasvusta, ja hallitus on saanut aikaiseksi vain joitain työpaikkoja matalapalkka-aloille, joilla ihmiset eivät tule palkallaan toimeen. Unohdetaan myös, että työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja ilman niitä yritykselläkään ei mene hyvin. Miksi siis pitää jatkaa tuota sanelukulttuuria eikä voi istua saman pöydän ääreen? Ehkä siksi, ettei Sipilä eikä varsinkaan Lindström istu enää seuraavassa hallituksessa ja jälkimmäisen on turha haaveilla eduskuntaan pääsystäkään. Minulla ei tule teitä ikävä ja tuskin kovin monella muullakaan.

Mika Yli-Kaakinen

Heinolan mies

 

 

 

 

]]>
0 Ammattiyhdistysliike Eriarvoisuus tuloerot Sipilän hallitus Ihmisoikeudet Köyhyys Suomessa Vilpillisyys yhteiskunnan syöpä Tue, 16 Oct 2018 00:47:36 +0000 Mika Yli-Kaakinen http://mikayli-kaakinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262585-ulkoparlamentaarisia-voimia
Työllisyys kansalliseksi kärkiteemaksi http://markoahtiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262558-tyollisyys-kansalliseksi-karkiteemaksi <p>Viimeviikot olemme saaneet seurata näytelmää irtisanomissuojaan liittyvän keskustelun ympärillä. Hallitus on tuomassa eduskuntaan pienten yritysten irtisanomissuojaan helpottamiseen liittyvän esityksen. Samalla ammattiyhdistysliike on poliittisilla mielenilmauksilla järjestänyt työtaistelutoimia, joiden kohteeksi on valikoitunut yrityksiä, joilla ei ole asiassa minkäänlaista roolia.</p> <p>Tulevissa eduskuntavaaleissa on karkeasti kysymys siitä, uskommeko jakopolitiikkaan vai työllisyyden eteen tehtävään työhön. Kansalaisten on tärkeätä analysoida äänestyspäätöstä tehdessä, ajaako valittu puolue ja ehdokas tulonjakopolitiikkaa vai työllisyyttä. Työllisyyden edistäminen kaikin keinoin on tärkeintä hyvinvointipolitiikkaa. Jakopolitiikka ajaa meidät näivettyväksi yhteiskunnaksi.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Suomi voi menestyä ja turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut nostamalla työllisyysastetta. Työllisyysasteen nosto nykyisestä n. 72 prosentista 75 prosenttiin vapauttaa yli 7 miljardia euroa käytettäväksi esimerkiksi vanhusten palveluihin, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, koulutukseen ja muihin sivistyspalveluihin. Tästä syystä meidän kannattaa ottaa kaikki keinot käyttöön työllisyysasteen nostoon ja jatkaa tiellä, jolla tämän hallituskauden aikana yli 115&nbsp;000 ihmistä on parantanut omaa ja perheensä toimeentuloa saatuaan työpaikan. Hallitus ja eduskunta ovat aloittaneet vaalikauden aikana varovasti työllisyyden edistämisen, mutta tarvitsemme selvästi lisää toimia ja rohkeita keinoja työllisyysasteen nostoon.</p> <p>Vaihtoehtoisella tiellä säätelemme työmarkkinoita nykyisellä tavalla, verotamme itsemme näännyksiin ja estämme dynaamisen talouden työllisyyttä edistävät vaikutukset. Työllisyysasteen kehitys kääntyy samalla laskuun. Saamme kyllä ammattiyhdistysliikkeen lopettamaan poliittiset mielenilmaukset, mutta yksilöiden työllistymisen mahdollisuudet heikkenevät ja maamme talous ei jatka kasvuaan. Menetämme myös mahdollisuuksia kehittää hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Eniten jäykät työmarkkinat ja korkea veroaste heikentävät vähäosaisten mahdollisuuksia saada palveluita ja toimeentuloa.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Kapea-alaisen edunvalvontapolitiikan aika on ohi. Otetaan kaikessa päätöksenteossa työllisyys ja työmarkkinoiden dynaaminen toiminta päätöksenteon selkärangaksi. Tämä on demokraattisesti valittavan eduskunnan vastuulla ja toivottavasti sen ydintehtävä. Voidaanko tähän työhön ottaa mukaan työntekijä, työnantaja ja yrittäjäjärjestöt riippuu siitä, ovatko ne valmiita perustamaan toimintansa työllisyyden parantamiseen kapean edunvalvonnan sijaan.&nbsp;</p> <p>Olen valmis edistämään kaikkia keinoja, joilla työnhakijat saavat töitä ja yritysten perustaminen on entistä helpompaa ja kannustavampaa. Uskon suomalaisten ja hämäläisten tahtoon tehdä töitä ja yrittää. Vaaliuurnilla päätetään jakopolitiikan ja työllisyyden välillä. Mikä on sinun tahtosi? Minun tavoitteeni on &ndash; Tekevälle töitä!&nbsp;&nbsp;</p> <p>Marko Ahtiainen<br />eduskuntavaaliehdokas 2019 (Kok)<br />Janakkala, Häme&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viimeviikot olemme saaneet seurata näytelmää irtisanomissuojaan liittyvän keskustelun ympärillä. Hallitus on tuomassa eduskuntaan pienten yritysten irtisanomissuojaan helpottamiseen liittyvän esityksen. Samalla ammattiyhdistysliike on poliittisilla mielenilmauksilla järjestänyt työtaistelutoimia, joiden kohteeksi on valikoitunut yrityksiä, joilla ei ole asiassa minkäänlaista roolia.

Tulevissa eduskuntavaaleissa on karkeasti kysymys siitä, uskommeko jakopolitiikkaan vai työllisyyden eteen tehtävään työhön. Kansalaisten on tärkeätä analysoida äänestyspäätöstä tehdessä, ajaako valittu puolue ja ehdokas tulonjakopolitiikkaa vai työllisyyttä. Työllisyyden edistäminen kaikin keinoin on tärkeintä hyvinvointipolitiikkaa. Jakopolitiikka ajaa meidät näivettyväksi yhteiskunnaksi.  

Suomi voi menestyä ja turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut nostamalla työllisyysastetta. Työllisyysasteen nosto nykyisestä n. 72 prosentista 75 prosenttiin vapauttaa yli 7 miljardia euroa käytettäväksi esimerkiksi vanhusten palveluihin, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen, koulutukseen ja muihin sivistyspalveluihin. Tästä syystä meidän kannattaa ottaa kaikki keinot käyttöön työllisyysasteen nostoon ja jatkaa tiellä, jolla tämän hallituskauden aikana yli 115 000 ihmistä on parantanut omaa ja perheensä toimeentuloa saatuaan työpaikan. Hallitus ja eduskunta ovat aloittaneet vaalikauden aikana varovasti työllisyyden edistämisen, mutta tarvitsemme selvästi lisää toimia ja rohkeita keinoja työllisyysasteen nostoon.

Vaihtoehtoisella tiellä säätelemme työmarkkinoita nykyisellä tavalla, verotamme itsemme näännyksiin ja estämme dynaamisen talouden työllisyyttä edistävät vaikutukset. Työllisyysasteen kehitys kääntyy samalla laskuun. Saamme kyllä ammattiyhdistysliikkeen lopettamaan poliittiset mielenilmaukset, mutta yksilöiden työllistymisen mahdollisuudet heikkenevät ja maamme talous ei jatka kasvuaan. Menetämme myös mahdollisuuksia kehittää hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Eniten jäykät työmarkkinat ja korkea veroaste heikentävät vähäosaisten mahdollisuuksia saada palveluita ja toimeentuloa.  

Kapea-alaisen edunvalvontapolitiikan aika on ohi. Otetaan kaikessa päätöksenteossa työllisyys ja työmarkkinoiden dynaaminen toiminta päätöksenteon selkärangaksi. Tämä on demokraattisesti valittavan eduskunnan vastuulla ja toivottavasti sen ydintehtävä. Voidaanko tähän työhön ottaa mukaan työntekijä, työnantaja ja yrittäjäjärjestöt riippuu siitä, ovatko ne valmiita perustamaan toimintansa työllisyyden parantamiseen kapean edunvalvonnan sijaan. 

Olen valmis edistämään kaikkia keinoja, joilla työnhakijat saavat töitä ja yritysten perustaminen on entistä helpompaa ja kannustavampaa. Uskon suomalaisten ja hämäläisten tahtoon tehdä töitä ja yrittää. Vaaliuurnilla päätetään jakopolitiikan ja työllisyyden välillä. Mikä on sinun tahtosi? Minun tavoitteeni on – Tekevälle töitä!  

Marko Ahtiainen
eduskuntavaaliehdokas 2019 (Kok)
Janakkala, Häme 

]]>
5 http://markoahtiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262558-tyollisyys-kansalliseksi-karkiteemaksi#comments Ammattiyhdistysliike Eduskunta hallitus Työllisyys Yrittäjyys Mon, 15 Oct 2018 10:52:03 +0000 Marko Ahtiainen http://markoahtiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262558-tyollisyys-kansalliseksi-karkiteemaksi
Tätä et tiennyt irtisanomislaista - Sipilällä salainen ase duunaria vastaan http://milkoaikio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262445-tata-et-tiennyt-irtisanomislaista-sipilalla-salainen-ase-duunaria-vastaan <p>Koeaika, palkaton työkokeilu, työharjoittelu - ja nyt: irtisanomislaki. Luulisi, että surkeiden työntekijöiden seulomiseen olisi jo keinoja.</p><p>Työllistämistä on helpotettu myös palkkatuella, jossa valtio maksaa osan palkkakustannuksista. Jäljelle jäävä osa on sekin joillekin yrittäjille liikaa. Ainoa hyvä työntekijä on <a href="https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/aktiivimalli-jaavuoren-huippu-pysayttava-kirje-asiantuntijalta-palkattoman-tyon-maara-rajahtanyt/" target="_blank">ilmainen työntekijä</a>. Aktiivimalli ja muut kepit pitävät huolen siitä, että työttömiä riittää yrittäjien hyväksikäytettäväksi. Muuten leipä viedään suusta.</p><p>Ekonomit ovat olleet <a href="https://www.uusisuomi.fi/raha/257938-yli-puolet-ekonomisteista-uskoo-sipilan-kohuttu-irtisanomislaki-edistaa-tuottavuutta" target="_blank">epäileväisiä</a> sen suhteen, nostaako kokoomuspiireissä &quot;pienyrittäjien työllistämiskynnyksen alentamisesitykseksi&quot; <a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/87b03a9e-b636-4e4e-9179-4a783b76fb9e_pi.shtml" target="_blank">nimetty</a> irtisanomislaki työllisyyttä. Tuottavuutta sen kyllä uskotaan kasvattavan.</p><p>Tätä en minäkään epäile. Syy on irtisanomislain vähemmän huomiota saaneessa kohdassa, jossa lain todellinen tarkoitus käy ilmi. Pärstäkertoimen, kömpelyyden tai huonon terveyden takia irtisanotulle tulee vielä 2- 3 kuukauden <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10432782" target="_blank"><em>karenssi</em></a> <em>työttömyysturvasta</em>.</p><p>Kun moni pienipalkkainen duunari (kiitos kikylle!) elää kädestä suuhun, kahden tai kolmen kuukauden rahattomuus ei ole pikkujuttu. Siltä ajalta voi saada toimeentulotukea, mutta se kattaa vuokrakulut vain tiettyyn normiin asti, eikä noin 480 euron suuruisella perusosalla välttämättä kata arjen kuluja.</p><p>Karenssipykälän takia irtisanottu voikin joutua velkakierteeseen tai menettää luottotietonsa. Luottotietojen menetyksen jälkeen töitä on turha etsiä, edes <a href="https://www.iltalehti.fi/tyoelama/201809142201196614_tb.shtml" target="_blank">kaupan kassalta</a>. Jäljelle jää elämä palkattomien aktivointitöiden tekijänä. Eihän sohvalla makoilusta kuulu kenellekään maksaa! Palkattoman ja pienipalkkaisen työn lisääminen ja rikkaiden verotuksen keventäminen toki onkin hallituksen ääneen lausuttu tavoite.</p><p>Karenssin aiheuttamat talousvaikeudet ovat duunarin takaraivossa kuumottava uhka, jota yrittäjät voivat käyttää pelon ilmapiirin luomiseen työpaikoilla. Jos et tee niin kuin sanon, sinut irtisanotaan! Omakehun ja palkansaajien halveksumisen kyllästämissä yrittäjäpiireissä tähän tilaisuuteen moni varmasti myös tarttuu. Pelolla johtamisesta on esimerkkejä jopa suuryritysten johdosta. <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10418742" target="_blank">Jorma Ollilalle</a> kelpasivat aikanaan vain &quot;hyvät uutiset&quot;, ja Stephen Elop nähtiin <a href="https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005838254.html" target="_blank">kyyneleet silmissä</a> Ollilan läksytyksen jälkeen.</p><p>Irtisanomislain perusteet ovat heikot. Rekrytointi on jo nyt melko riskitöntä työkokeilulain (tsemppiä työttömille!) ja pitkän koeajan takia. Myös henkilöperusteinen irtisanominen onnistuu, jos tarvetta on.</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/98d3bdf5-b5e0-4c9b-9e71-89212fd68921_pi.shtml" target="_blank">Suomen Yrittäjien kynästä</a> lähtöisin olevan irtisanomislain todellinen tarkoitus onkin lisätä pelon kautta yrittäjäherrojen valtaa työpaikoilla. Hallituksen ulkoparlamentaariset kumppanit, Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Suomen Yrittäjät ovat sillä linjalla, että keppi, rangaistukset ja pelottelu on paras keino pitää talouden pyörät pyörimässä. Täytyyhän ahneet köyhät, laiskat työttömät ja huonosti työnsä tekevät duunarit pitää kurissa, että kunnolliset yrittäjät, rikkaat ja hyväosaiset voivat ajella rauhassa sähkömersuillaan.</p><p>Turvassa eivät ole nekään, jotka eivät työskentele pienyrityksissä, sillä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on jo <a href="https://www.etla.fi/ajankohtaista/tyomarkkinauudistusten-tarve-ei-ole-ohi/" target="_blank">väläyttänyt</a> irtisanomislain ulottamista koskemaan <em>kaikkia yrityksiä</em>. Tämä sopii miljonäärin johtaman oikeistohallituksen agendaan, jossa koulutus, tiede, työehtosopimukset, verotus, sosiaaliturva, yksityisyyden suoja ja ympäristölainsäädäntö ovat &quot;turhaa sääntelyä&quot; hyvän bisneksen tiellä. Yhteiskunnan pitäisi olla yhtä suurta markkinaa, jossa vahvat vievät ja heikot tyytyvät siihen, mitä annetaan - jos annetaan.</p><p>Erään tosi-tv:stä tutuksi tulleen presidentin sanoin kansallisomaisuutta yksityistävä ja hyvinvointivaltiota purkava hallitus siis lähettää terveisensä meille työtä tekeville kansalaisille: <em>you&#39;re fired. </em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Koeaika, palkaton työkokeilu, työharjoittelu - ja nyt: irtisanomislaki. Luulisi, että surkeiden työntekijöiden seulomiseen olisi jo keinoja.

Työllistämistä on helpotettu myös palkkatuella, jossa valtio maksaa osan palkkakustannuksista. Jäljelle jäävä osa on sekin joillekin yrittäjille liikaa. Ainoa hyvä työntekijä on ilmainen työntekijä. Aktiivimalli ja muut kepit pitävät huolen siitä, että työttömiä riittää yrittäjien hyväksikäytettäväksi. Muuten leipä viedään suusta.

Ekonomit ovat olleet epäileväisiä sen suhteen, nostaako kokoomuspiireissä "pienyrittäjien työllistämiskynnyksen alentamisesitykseksi" nimetty irtisanomislaki työllisyyttä. Tuottavuutta sen kyllä uskotaan kasvattavan.

Tätä en minäkään epäile. Syy on irtisanomislain vähemmän huomiota saaneessa kohdassa, jossa lain todellinen tarkoitus käy ilmi. Pärstäkertoimen, kömpelyyden tai huonon terveyden takia irtisanotulle tulee vielä 2- 3 kuukauden karenssi työttömyysturvasta.

Kun moni pienipalkkainen duunari (kiitos kikylle!) elää kädestä suuhun, kahden tai kolmen kuukauden rahattomuus ei ole pikkujuttu. Siltä ajalta voi saada toimeentulotukea, mutta se kattaa vuokrakulut vain tiettyyn normiin asti, eikä noin 480 euron suuruisella perusosalla välttämättä kata arjen kuluja.

Karenssipykälän takia irtisanottu voikin joutua velkakierteeseen tai menettää luottotietonsa. Luottotietojen menetyksen jälkeen töitä on turha etsiä, edes kaupan kassalta. Jäljelle jää elämä palkattomien aktivointitöiden tekijänä. Eihän sohvalla makoilusta kuulu kenellekään maksaa! Palkattoman ja pienipalkkaisen työn lisääminen ja rikkaiden verotuksen keventäminen toki onkin hallituksen ääneen lausuttu tavoite.

Karenssin aiheuttamat talousvaikeudet ovat duunarin takaraivossa kuumottava uhka, jota yrittäjät voivat käyttää pelon ilmapiirin luomiseen työpaikoilla. Jos et tee niin kuin sanon, sinut irtisanotaan! Omakehun ja palkansaajien halveksumisen kyllästämissä yrittäjäpiireissä tähän tilaisuuteen moni varmasti myös tarttuu. Pelolla johtamisesta on esimerkkejä jopa suuryritysten johdosta. Jorma Ollilalle kelpasivat aikanaan vain "hyvät uutiset", ja Stephen Elop nähtiin kyyneleet silmissä Ollilan läksytyksen jälkeen.

Irtisanomislain perusteet ovat heikot. Rekrytointi on jo nyt melko riskitöntä työkokeilulain (tsemppiä työttömille!) ja pitkän koeajan takia. Myös henkilöperusteinen irtisanominen onnistuu, jos tarvetta on.

Suomen Yrittäjien kynästä lähtöisin olevan irtisanomislain todellinen tarkoitus onkin lisätä pelon kautta yrittäjäherrojen valtaa työpaikoilla. Hallituksen ulkoparlamentaariset kumppanit, Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Suomen Yrittäjät ovat sillä linjalla, että keppi, rangaistukset ja pelottelu on paras keino pitää talouden pyörät pyörimässä. Täytyyhän ahneet köyhät, laiskat työttömät ja huonosti työnsä tekevät duunarit pitää kurissa, että kunnolliset yrittäjät, rikkaat ja hyväosaiset voivat ajella rauhassa sähkömersuillaan.

Turvassa eivät ole nekään, jotka eivät työskentele pienyrityksissä, sillä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on jo väläyttänyt irtisanomislain ulottamista koskemaan kaikkia yrityksiä. Tämä sopii miljonäärin johtaman oikeistohallituksen agendaan, jossa koulutus, tiede, työehtosopimukset, verotus, sosiaaliturva, yksityisyyden suoja ja ympäristölainsäädäntö ovat "turhaa sääntelyä" hyvän bisneksen tiellä. Yhteiskunnan pitäisi olla yhtä suurta markkinaa, jossa vahvat vievät ja heikot tyytyvät siihen, mitä annetaan - jos annetaan.

Erään tosi-tv:stä tutuksi tulleen presidentin sanoin kansallisomaisuutta yksityistävä ja hyvinvointivaltiota purkava hallitus siis lähettää terveisensä meille työtä tekeville kansalaisille: you're fired.

]]>
7 http://milkoaikio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262445-tata-et-tiennyt-irtisanomislaista-sipilalla-salainen-ase-duunaria-vastaan#comments Ammattiyhdistysliike Irtisanomislaki Suomen yrittäjät ry Fri, 12 Oct 2018 12:32:20 +0000 Milko Aikio http://milkoaikio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262445-tata-et-tiennyt-irtisanomislaista-sipilalla-salainen-ase-duunaria-vastaan
Ay-aktiivin työnhaku http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262419-ay-aktiivin-tyonhaku <p>Olin töissä yhdessä yrityksessä &nbsp;kaksikymmentä vuotta missä tehtiin arvokkaita luksusveneitä.</p><p>2008 alkoi lama osumaan kunnolla myös venealaan, pankit laittoivat rahahanat kiinni ja asiakkaat eivät saaneet rahoitusta ja myös ensimmäinen asia mistä luovutaan on juuri tällaiset viihdekäyttöön tarkoitetut tuotteet.</p><p>Yt neuvotteluthan siitä alkoi ja lomautukset alkoivat yrityksessä marraskuussa 2008.</p><p>Kymmenen vuotta nämä lomautukset jatkuivat siten että välillä osa henkilökunnasta oli lomautuksilla ja osa töissä. Tuotannon henkilöä meillä oli lomautusten alkaessa melkein sadan paikkeillaja kymmenen vuoden aikana henkilöstöä väheni siten että yrityksen loputtua meitä oli enään tuotanossa kaksikymmentä viisi henkilöä.</p><p>Tämän kymmenen vuoden aikana minusta tuli aluksi osaston luottamusmies, tämän jälkeen varaluottamusmies ja vähän ajan kuluttua pääluottamusmies tässä yrityksessä ja nyt olen ammattiosaston puheenjohtaja.</p><p>2018 toukokuussa yritys hakeutui konkurssiin rahavaikeuksien takia ja yrityksellä jäi jo osa palkoistakin maksamatta. Siispä noin 20 vuoden työhistorin jälkeen jouduin itsekkin työttömäksi</p><p>&nbsp;</p><p>Saman vuoden syksyllä tuli Te-toimistosta minulle työnhakuosoitus uhkailun kera että jos et ole tähän työnantajaan ottanut yhteyttä tiettyyn aikaan mennessä katkaisemme työttömyysetuutesi.</p><p>Tämä kyseinen työ olisi ollut lasikuitualan työtä, siis samaa työtä mitä olin kaksikymmentä vuotta tehnyt veneveistämöllä.</p><p>Otin puhelimen kouraani ja soitin välittömästi tälle työnantajalle kysyäkseni lisää.</p><p>Tämä puhelu meni näin.</p><p>&nbsp;</p><p>&rdquo;Johtaja vastaa, Haloo</p><p>Matti Rajala hyvää päivää sain Te-toimistolta tiedon että teillä on lasikuitualan työpaikka vapaana.</p><p>Kyllä meillä on</p><p>Joo itse olen ollut veneveistämöllä kaksikymmentä vuotta tehnyt lasikuituhommia.</p><p>Ok. Saanko kysyä että minkä ikäinen olet.</p><p>(hetken hiljaisuus) Tämäpä tuli suoraan ainakin. Olen 47 vuotias</p><p>OK ei siinä mitään olet ihan hyvän ikäinen, me kun emme palkkaa kaksikymppisiä tai kuusikymppisiä.</p><p>(taas hetken hiljaisuus) Olisiko mahdollista tulla paikanpäälle tutustumaan, kun mieluummin keskustelen aina kasvotusten.</p><p>Sovitaan vain päivä ja kellonaika.</p><p>Sopiiko vaikka Torstaina kello 12.</p><p>Sopiihan tuo minulla on ennen sitä yksi toinen tapaaminen.</p><p>Muuten kun rehellinen mies kun olen niin haluan tässä nyt ilmoittaa että olen myös ammattiosaston puheenjohtaja.</p><p>Aiheutuuko tästä sinulla poissaoloja ja onko siitä haittaa yritykselle.</p><p>No ei todellakaan aiheutu mitään haittaa.</p><p>Ok no nähdään torstaina.&rdquo;</p><p>Itse jäin odottelemaan päivää että pääsisin tutustumaan mahdolliseen seuraavaan työpaikkaani, varsinkin kun lasikuitualan ammattilaiset ovat todella vähissä tällä alueella. Katsoin jo valmiiksi kuinka pitkä työmatka on.</p><p>Seuraavana päivänä tuli tämän yrityksen toimitusjohtajalta tekstiviesti, että valitettavasti joudumme peruuttamaan työhaastattelun, koska valinta ei osunut sinuun. Vaikka hakuaika te-toimiston sivulla oli auki seuraavan viikon maanantaihin asti.</p><p>&nbsp;</p><p>Toteamus. Minua ei huolittu edes haastatteluun koska olen ammattiosaston puheenjohtaja ja ammattiyhdistys aktiivi.</p><p>&nbsp;</p><p>Nyt pitäisi yritysten ymmärtää että jos työntekijä tuntee erillaisia lakia ja sopimuksia mitkä koskee työelämää, niin se ei todellakaan ole yritykselle haitta vaan vahvuus.</p><p>Mitä enemmän ihmiset, yrittäjiä myöten näitä asioita tuntee niin sitä helpompi myös yrittäjän on toimia, kun vältetään kaikennäköiset erillaiset väärinkäsitykset.</p><p>Työttömyyteni jatkuu ja jossain vaiheessa osuu aktiivimalli kohdalleni, vaikka kuinka aktiivinen olisin työhaussa. Myös jos tämä eriarvoistava irtisanomisten helpottaminen tulee voimaan ja kuva monella yrittäjällä on tällainen ay aktiiveista, niin kuinka monelle käy myös juuri näin tai ay-aktiivisuuden,&nbsp; iän, vamman tai jonkun muun takia, vaan koska tällainen työntekijä ei ole enään yrittäjän mieleen.</p><p>&nbsp;</p><p>Toistan jälleen itseäni sanoakseni, että me ammattiyhdistysliikkeen sisällä olevat aktiivit emme ole yrittäjien ja yritysten vihollisia vaan parhaita mahdollisia yhteistyökumppaneita ja aina ensisijaisesti yrityksen työntekijöitä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olin töissä yhdessä yrityksessä  kaksikymmentä vuotta missä tehtiin arvokkaita luksusveneitä.

2008 alkoi lama osumaan kunnolla myös venealaan, pankit laittoivat rahahanat kiinni ja asiakkaat eivät saaneet rahoitusta ja myös ensimmäinen asia mistä luovutaan on juuri tällaiset viihdekäyttöön tarkoitetut tuotteet.

Yt neuvotteluthan siitä alkoi ja lomautukset alkoivat yrityksessä marraskuussa 2008.

Kymmenen vuotta nämä lomautukset jatkuivat siten että välillä osa henkilökunnasta oli lomautuksilla ja osa töissä. Tuotannon henkilöä meillä oli lomautusten alkaessa melkein sadan paikkeillaja kymmenen vuoden aikana henkilöstöä väheni siten että yrityksen loputtua meitä oli enään tuotanossa kaksikymmentä viisi henkilöä.

Tämän kymmenen vuoden aikana minusta tuli aluksi osaston luottamusmies, tämän jälkeen varaluottamusmies ja vähän ajan kuluttua pääluottamusmies tässä yrityksessä ja nyt olen ammattiosaston puheenjohtaja.

2018 toukokuussa yritys hakeutui konkurssiin rahavaikeuksien takia ja yrityksellä jäi jo osa palkoistakin maksamatta. Siispä noin 20 vuoden työhistorin jälkeen jouduin itsekkin työttömäksi

 

Saman vuoden syksyllä tuli Te-toimistosta minulle työnhakuosoitus uhkailun kera että jos et ole tähän työnantajaan ottanut yhteyttä tiettyyn aikaan mennessä katkaisemme työttömyysetuutesi.

Tämä kyseinen työ olisi ollut lasikuitualan työtä, siis samaa työtä mitä olin kaksikymmentä vuotta tehnyt veneveistämöllä.

Otin puhelimen kouraani ja soitin välittömästi tälle työnantajalle kysyäkseni lisää.

Tämä puhelu meni näin.

 

”Johtaja vastaa, Haloo

Matti Rajala hyvää päivää sain Te-toimistolta tiedon että teillä on lasikuitualan työpaikka vapaana.

Kyllä meillä on

Joo itse olen ollut veneveistämöllä kaksikymmentä vuotta tehnyt lasikuituhommia.

Ok. Saanko kysyä että minkä ikäinen olet.

(hetken hiljaisuus) Tämäpä tuli suoraan ainakin. Olen 47 vuotias

OK ei siinä mitään olet ihan hyvän ikäinen, me kun emme palkkaa kaksikymppisiä tai kuusikymppisiä.

(taas hetken hiljaisuus) Olisiko mahdollista tulla paikanpäälle tutustumaan, kun mieluummin keskustelen aina kasvotusten.

Sovitaan vain päivä ja kellonaika.

Sopiiko vaikka Torstaina kello 12.

Sopiihan tuo minulla on ennen sitä yksi toinen tapaaminen.

Muuten kun rehellinen mies kun olen niin haluan tässä nyt ilmoittaa että olen myös ammattiosaston puheenjohtaja.

Aiheutuuko tästä sinulla poissaoloja ja onko siitä haittaa yritykselle.

No ei todellakaan aiheutu mitään haittaa.

Ok no nähdään torstaina.”

Itse jäin odottelemaan päivää että pääsisin tutustumaan mahdolliseen seuraavaan työpaikkaani, varsinkin kun lasikuitualan ammattilaiset ovat todella vähissä tällä alueella. Katsoin jo valmiiksi kuinka pitkä työmatka on.

Seuraavana päivänä tuli tämän yrityksen toimitusjohtajalta tekstiviesti, että valitettavasti joudumme peruuttamaan työhaastattelun, koska valinta ei osunut sinuun. Vaikka hakuaika te-toimiston sivulla oli auki seuraavan viikon maanantaihin asti.

 

Toteamus. Minua ei huolittu edes haastatteluun koska olen ammattiosaston puheenjohtaja ja ammattiyhdistys aktiivi.

 

Nyt pitäisi yritysten ymmärtää että jos työntekijä tuntee erillaisia lakia ja sopimuksia mitkä koskee työelämää, niin se ei todellakaan ole yritykselle haitta vaan vahvuus.

Mitä enemmän ihmiset, yrittäjiä myöten näitä asioita tuntee niin sitä helpompi myös yrittäjän on toimia, kun vältetään kaikennäköiset erillaiset väärinkäsitykset.

Työttömyyteni jatkuu ja jossain vaiheessa osuu aktiivimalli kohdalleni, vaikka kuinka aktiivinen olisin työhaussa. Myös jos tämä eriarvoistava irtisanomisten helpottaminen tulee voimaan ja kuva monella yrittäjällä on tällainen ay aktiiveista, niin kuinka monelle käy myös juuri näin tai ay-aktiivisuuden,  iän, vamman tai jonkun muun takia, vaan koska tällainen työntekijä ei ole enään yrittäjän mieleen.

 

Toistan jälleen itseäni sanoakseni, että me ammattiyhdistysliikkeen sisällä olevat aktiivit emme ole yrittäjien ja yritysten vihollisia vaan parhaita mahdollisia yhteistyökumppaneita ja aina ensisijaisesti yrityksen työntekijöitä.

]]>
6 http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262419-ay-aktiivin-tyonhaku#comments Aktiivimalli Ammattiyhdistysliike Henkilöperusteinen irtisanominen Työnhaku Fri, 12 Oct 2018 06:38:07 +0000 Matti Rajala http://mattirajala11.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262419-ay-aktiivin-tyonhaku