Henri Heikkinen Häpeilemätön blogini

Kaikki blogit puheenaiheesta Elinkeinotuet

Liikenneväylät, elinkeinotuet ja eläkevarat - luovaa ajattelua tarvitaan

 

Valtio jakaa elinkeinotukia vuosittain noin neljä (4) miljardia euroa. Niitä maksetaan suorina avustuksina, epäsuorina tukina ja verotuksen kautta. Valtaosa niistä on perusteltavissa mm. kilpailukyky- ja aluepoliittisin perustein tai EU-rahoituksen vastinrahoina.  Osaa tuista on vaikea perustella. Niillä ei ole todellista merkitystä edes saajilleen. Osa on tehottomia ja osa saattaa jopa säilyttää vanhentuneita rakenteita tai muutoin ovat epätarkoituksenmukaisia.  Erityisesti uutta luovaan innovaatiotoimintaan ja uusiin aloihin kannattaa panostaa.

 

Miksi suomalainen metsänomistaja tarvitsee niin paljon tukia?

Suomessa on kuulemma metsää hyödynnettäväksi vaikka kuinka ja raaka-aine on maailman parasta. Metsässä on biotalousstrategian mukaan Suomelle merkittävät mahdollisuudet. Miksi sitten metsänomistajia pitää tukea niin paljon?

Kun metsänomistaja päättää tehdä hakkuun kauempana tiestä, tarjoaa valtion hänelle tukea metsätien rakentamiseen.

Kun hakkuut on tehty ja tili saatu tulee valtio taas mukaan eri tukien muodossa.

Uuden metsän alkaessa kasvaa tarjoaa valtio tukea taimikon varhaishoitoon.

Väyläyhtiö (Live) olisi subventioautomaatti elinkeinoelämälle

Jo poisvedetyn Liikenneministeriön selvityksen 1/2017: Parempia väyliä – sujuvampaa liikennettä. Selvitys liikenneverkon kehittämisestä liiketaloudellisesti: Liikenneverkkoyhtiö (Live) läpikäyminen on edelleen tarpeen, sillä asiat tulevat eteemme vielä tavalla tai toisella.

Selvityksen alkuosassa todetaan, että valtion budjettikäytänteiden puitteissa väylien ylläpito ja kehittäminen ei onnistu tarkoituksenmukaisesti, vaan on perustettava erityinen yhtiö joka omistaa väylät ja kerää käyttäjiltä maksuja niiden ylläpitoon. Sitten todetaan yhtiön toiminnasta:

On tukia ja tukia

Ennen vaaleja lähes kaikki puolueet totesivat, että elinkeinoelämän tukiaisissa on leikkaamisen varaa. Erilaisia suoria ja epäsuoria yritystukia annetaan vuosittain miljardien edestä. Tukimuotoja ovat esimerkiksi verohuojennukset, innovaatiotoiminnan tuet, energiatuet ja suorat tuet tietyille elinkeinoille.

Tarvitaan uutta elinkeinopolitiikkaa !

Suomea ei pelasteta euroopasta käsin. Mitkään rahoitusratkaisut eivät lisää taloudellista toimeliaisuutta saati investointeja, vaikka niitä haikailaan. Suomessa on kysyntälama, ja vain me itse voimme asialle jotain tehdä. Ei EU.

Valtion toimet ovat 1970-luvulta. Edelleen, suurin osa investointituista menee seiniin ja koneisiin. Ei itse innovaatioihin ja niiden edistämiseen. Rakennetaan olemassaolevan päälle, vaikka kokonaisia teollisuudenaloja, on aikaa sitten muuttanut globaaleille markkinoille. Ja jatkoa seuraa.

Tarvitaan uutta elinkeinopolitiikkaa !

Suomea ei pelasteta euroopasta käsin. Mitkään rahoitusratkaisut eivät lisää taloudellista toimeliaisuutta saati investointeja, vaikka niitä haikailaan. Suomessa on kysyntälama, ja vain me itse voimme asialle jotain tehdä. Ei EU.

Valtion toimet ovat 1970-luvulta. Edelleen, suurin osa investointituista menee seiniin ja koneisiin. Ei itse innovaatioihin ja niiden edistämiseen. Rakennetaan olemassaolevan päälle, vaikka kokonaisia teollisuudenaloja, on aikaa sitten muuttanut globaaleille markkinoille. Ja jatkoa seuraa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä