Henri Heikkinen Häpeilemätön blogini

Jos perustaisin oman valtion

  • Henristanin lippu
    Henristanin lippu

Mietin tässä sunnuntai-iltana omaksi huvikseni, miten lakeja tulisi mielestäni säätää. Kyseessä on maallikkopohdintaa sarjassamme "jos minä olisin diktaattori" vailla sen syvällisempää tieteellistä pohjaa. Lukijoilta toivotaan kommenttia, keskustelua ja mahdollisten käsitteellisten virheiden oikaisua. Tämä on ajatusvirtaa sanan varsinaisessa merkityksessä, ei mitään varsinaista asiaa, eikä mikään erityisen perusteltu mielipide. Minulla on vain tapana miettiä asioita.

Modernin yhteiskunnan organisointi perustuu valtion toimeenpanemiin oikeusnormeihin (eli esim. lakipykäliin ja tuomioistuinten ratkaisuihin), jotka säätävät ihmisten, yritysten, valtioiden ja muiden yhteisöjen välisiä suhteita. En nyt lähde pohtimaan täysin valtiotonta yhteiskuntaa, joten Henristanin valtakunnan lähtökohdaksi otan kutakuinkin ajatuksen modernista oikeusvaltiosta, jossa toteutuu Montesquieun esittämä vallan kolmijako.

Oikeusvaltio on laaja käsite ja samoin vallan kolmijako voidaan toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Yksilön kannalta on erityisen merkittävää millä periaatteilla oikeusnormisto luodaan ja miten laajalti se vaikuttaa hänen elämäänsä. 

Minun valtiossani oikeuden pohjalla on vahva luonnonoikeuksiin pohjaava perustuslaki. Lakiin kirjattavat luonnonoikeudet olisivat oikeus elämään, omaisuuteen ja vapauteen. Lisäksi perustuslaissa olisi muutamia tarkennuksia, kuten ehdoton sananvapaus ja syyt poikkeuksiin luonnonoikeuksista. Perustuslain tarkoitus on rajoittaa lainsäätäjien valtaa ja kaikki perustuslakiin kirjattavat oikeudet ovat negatiivisia oikeuksia.

Varsinainen lainsäädäntö ja lain tulkinta tulisi aina pohjautua perustuslaissa määriteltäviin luonnonoikeuksiin. Nykyisellään vallalla on oikeuspositivistinen käsitys, jonka mukaan oikeus on lainsäätäjän tahto, eikä lain ja moraalin välillä ei ole sisäsyntyistä yhteyttä. Tästä seuraa, että mikä tahansa päättäjien tahtomisen tuote voi olla oikeutta. Minun valtiossani lainsäädännön tulee olla moraalista ja sen tulee olla johdettavissa perustuslaissa määrättyihin oikeuksiin.

Toisekseen valtiollinen lainsäädäntö koskisi lähes poikkeuksetta ainoastaan konfliktien ratkaisua ja ehkäisyä. Lainsäädäntö ei saisi koskaan olla mielestäni päämäärähakuista, eikä lailla saisi olla yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Lain tarkoitus on mahdollistaa yksilön vapaa elämä, myös taloudellisesti ja suojata häntä muiden mielivallalta sekä väärinkäytöksiltä, ei ohjata yhteiskuntaa kohti kulloisenkin päätöksentekijän ideaalia. 

Selkokielellä sanottuna, lainsäädäntö olisi hyvin suppeaa ja poikkeaisi merkittävästi nykyisestä. Tämänhetkinen käytäntö on, että poliitikot keksivät "näin pitäisi olla" ja tekevät säännöksen, joka heidän mielestään johtaa toivottuun lopputulokseen. Minun yhteiskunnassani tällaista lainsäädäntöä ei yksinkertaisesti ole. 

Kirjoitettujen lakipykälien rinnalla oikeuslähteenä käytettäisiin tapaoikeutta, eli mikäli jostain asiasta ei ole lakia ja siitä syntyy konfliktitilanne, on oikeusasteilla mahdollista tehdä ratkaisu pohjautuen ns. maalaisjärkeen ja vallitseviin tapoihin. Tämä edellyttää oikeusasteilta sitä, että tällaisissa tilanteissa käytettäisiin joko useampaa tuomaria jo matalammilla oikeusasteilla, yhdysvaltalaistyyppistä valamiehistöä, tai molempia. 

Henristanin valtio ei ylläpidä armeijan ja oikeuslaitoksen ohella juuri mitään muuta. Henristan on jaettu maakuntiin, jotka on jaettu kuntiin ja kaupunkeihin. Veronkanto-oikeus on maakunnilla, jotka maksavat osan verotuloistaan valtiolle "suojelurahana". Kun aiemmin mainitsin, että lainsäädäntö on hyvin suppeaa, niin maakunnilla ja viime kädessä kunnilla on hyvin laaja autonomia. 

Halutessaan maakunnat tai kunnat erikseen voivat tehdä hyvin vapaasti omaa säännöstöään, myös periaatteellisella tasolla luonnonoikeuksia rikkovaa (kuten alkoholilainsäädäntöä, turvavyöpakkoa, verotusta jne) johonkin rajaan asti. Rajan päättää hallinto-oikeus tapauskohtaisesti.

Kunnat ja maakunnat voivat myös halutessaan järjestää erilaisia palveluja ja sosiaaliturvaa, mikäli asukkaat näin tahtovat. Lyhyesti sanottuna, Henristanin kunnilla ei ole juuri mitään velvollisuuksia, mutta hyvin paljon oikeuksia. Uskon, että mitä lähemmäs ihmistä päätöksenteko menee, sitä parempia päätöksiä tulee.

Ylläolevat periaatteet ovat mielestäni ne, miten valtio tulisi rakentaa. Ainakin näin sunnuntai-illan pohdinnan jälkeen. En ole oikeusoppinut (enkä mikään muukaan oppinut), mutta ei kai ajattelua ole vielä maallikoilta kielletty. Nykyisellään Suomi tuntuu menevän koko ajan kauemmas ja kauemmas esittämästäni ideaalista. Se vähän kieltämättä kyrsii.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Jukka Mäkinen

Minä puolestani ensimmäiseksi määräisin islamin kaikille pakolliseksi valtionuskonnoksi. Sitten kun koko kansa on saatu oikeauskoiseksi, aloittaisin hirveön vainon kaikkia muslimeja kohtaan, mutta samalla järjestäisin kaikille menolipun Suomeen. Kun koko väestö on saatu turvapaikkaan, julistaisin koko maan ikuiseksi luonnonpuistoksi ja antaisin luonnon hoitaa maan asioita. Viimeiseksi muuttaisin itse pakolaiseksi Sveitsiin hoitamaan pankkitilejä ja pelaamaan flipperiä.

Juhani Piironen

Jukka on niin ajasta jäljessä. Muuten hieno suunnitelma, mutta nykyään pelataan näillä tabuleteilla ja älypuhelimilla. Seuraa aikaasi. :)

Jukka Mäkinen

Kyse on taiteesta, tatsista.
Stradivarius, 59-Les Paul, Plexi, 65-Blackface, AC-30.
Releflipperi ja Zen.

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli

Henristanin konfederalismissa on yksi ongelma: kun on vapaa liikkuvuus ja joka yksiköllä mahdollisuus säätää omia lakejaan, millä taataan muiden oikeispiirien (kuntien/maakuntien) asukkaiden kyky noudattaa pelisääntöjä liikkuessaan oikeuspiiristä toiseen? Esimerkkinä liikennesäännöt. Esimerkiksi turvavyöpakko olisi käytännössä tavalla tai toisella oltava. Itse preferoisin vakuutusteknistä ratkaisua, eli jos joutuu onnettomuuteen ja kuolee/vammautuu/loukkaantuu, turvavyötä ei ole käyttänyt, ei vakuutusyhtiöllä ole henkilövahinkojen korvausvelvollisuutta. Lisäksi eri oikeuspiirit voisivat näkemyksensä mukaan ennaltaehkäisevästi säätää turvavyöttä ajamisen kielletyksi. Yleensäkin liikennesääntöjen pitäisi olla mahdollisimman pitkälle yhtenäiset, jo Wienin ja muiden kv. sopimusten takia. Paikallista valtaa voisi käyttää joissain asioissa, esim. pysäköinnin järjestämisessä, nopeusrajoituksissa (silloin hyvin merkiten), turvavyö- ja kypäräpakkojen tai kännyyn puhumisoikeuden osalta.

Mutta millä ehkäisisit paikallisen mielivallan? Esimerkiksi kv. lentoasema saattaa olla kuvitteellisen Bahtaan maakunnan jurisdiktiossa ja bahtaalaiset eivät paljon lennä. Lentoaseman alueella olisi kuitenkin voimassa raskaampien kuin 10 kg:n tavaroiden kantokielto ilman ammattikantajaa tai kärryä 1000 € sakon uhalla. Kuitenkaan asemalla ei olisi itsepalvelukärryjä ja kantajan palvelut maksaisivat 100 €/10 min ja kantajantoimi olisi lisensioitu kunnallinen monopoli. Eli millä puuttuisit paikallistason ylilyönteihin regulaatiossa voimakkaan autonomian oloissa?

Sanoit että valtio ylläpitäisi maanpuolustusta. Miten järjestäisit maanpuolustuksen Henristanissa, jos siinä olisi 5,5 miljoonaa asukasta ja sillä olisi 1400 km yhteistä rajaa belligerentin naapurin kanssa?

Miten siviilioikeudelliset ongelmat ratkaisisit tuomioistuimissa? Nykyiselläänhän korporaatioilla on yksilöön nähden selvä etulyöntiasema resurssien ansiosta ja siviilioikeudesta puuttuu aiheettomien kanteiden osalta riittävä punitiivisuus, joka hillitsisi esimerkiksi aiheettomien / asiakkaalle toimittamattomien laskujen perintään/oikeusistuimeen vientiä aiheuttaen ei-korvattavaa työtaakkaa suurelle määrälle kansalaisia? Entä perheoikeus? Tunnettua on, että 90%:ssa tapauksista, joissa lasta estetään tapaamasta toista vanhempaansa, estäjänä toimii äiti, usein ryydittäen estoaan perättömillä väittämillä/lastensuojelu/rikosilmoituksilla. Nykyinen oikeuslaitos ei pysty/halua puuttua ongelmaan rankaisemalla tapaamisten estämisestä kuin äärimmäisen pitkän ja vaikean prosessin kautta, jossa sanktiot välttää antamalla aina periksi hetkellisesti ennen oikeuden istuntoa (koska jonot yli 6 kk ja kanteet hankalia, on kyseessä tolkuton kustannus) ja perättömistä rikos/lastensuojeluilmoituksista ei ole mitään sanktioita.

Odotan kommenttejasi.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

Järjettömyydet ovat haitallisia vain, jos niillä on haitallisia seurauksia. Jos Bahtaalla on jotain sellaista, joka houkuttelee ihmisiä kv-lentokentälle kantajamaksusta huolimatta, niin miksi kantajamaksuun ja sitä tukeviin säännöksiin pitäisi puuttua? Jos kantajasääntö on tarpeeksi järjetön, niin kukaan ei käy koko kentällä, kenttä menee konkurssiin ja sillä hyvä.

Kuntarajan ylityksessä tapahtuva liikennesääntöjen muuttuminen on vielä kantajamaksua järjettömämpää. Jokin kunta jonka alueella sijaitsee tärkeä väylä, saa tietenkin tuittuluaan enemmän anteeksi. Jos kriittinen piste ylitetään, niin ihmiset ajavat vaikka 100 kilometriä ylimääräistä kiertääkseen kyseisen kunnan.

jne... yleisvastaus kaikkeen voisi olla se, että jos hyvä - toimii, jos huono - ei toimi.

Siirtymäkauden kitka voi osoittautua ylitsepääsemättömäksi. Jos uudet päättäjät valitaan neljännesvuosittain, niin paikallista säännöstöä veivataan varmasti poliittisten ja koska se ei kai olisi kiellettyä, myös taloudellisin perustein. Jotkut käytänteet saattaisivat vakiintua toimiviksi, joistain tulisi ylisukupolvisia ongelmia. Tällainen vapaavaltio ei itsessään ratkaise nykyisiä ongelmia kokonaan, vaikka jotkin asiat ehkä sujuvoituisivat. Toisaalta, vallan jakautuminen itsessään ei aiheuta ongelmia, ainoastaan uudenlaisen alustan uusille ongelmille. Ne ongelmat itsessään tulevat muualta kuin hallintomallista.

Käyttäjän henriheikkinen kuva
Henri Heikkinen

Jani vastasi jo osittain, mutta

- Oletat, ettei maakuntien välillä syntyisi mitään sopimuksia, vaan kaikki ovat eripuraisia keskenään ja "vittuillessaan" tekisivät säädäntöä, joka tekisi keskinäisen toiminnan mahdottomaksi? Kun mietitään talouden tuomat kannusteet, siinä olettamassa ei ole mitään järkeä

- Toisekseen konfliktien ratkaisu on hyvin pitkälti valtiotason asia, eli noista mainitsemistasi ongelmista olisi vähintäänkin ennakkopäätökset olemassa.

- Tuo lainsäädännön rajaus on mallissani aika extreme. Toisekseen, tuo osavaltioiden eri "lait" voi hieman hämätä, koska juurikin tuo konfliktien ratkaisu on se, mikä jenkeissä (ja meillä) lakimiehiä työllistää. Se ei voi olla valtakunnallisesti kovin monenkirjavaa. Paikalliset "lait" ovat lähinnä siis näitä veronkantoon, holhoukseen ja palveluihin liittyviä säännöksiä ja kuntien velvoitteita / palveluita jotka meillä on määritelty valtion tasolla.

Sain tuossa äsken Sveitsistä sähköpostia, että olen ilmeisesti keksinyt Sveitsin uudelleen...

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Olet kyllä oikeilla jäljillä. Valtaa (ja myös vastuuta) pitäisi palauttaa alatasoille. Ylätason ohjauksen pitäisi olla vastaavasti mahdollisimman pientä, jotta se ei jäykistä alatasoa. Alemmat tasot tekevät kaiken tarpeellisen, ylemmät vain välttämättömän koordinoinnin.

Pekka Heliste

HYvä esimerkki vallasta alatasoilla on terveydenhoito ja terveydenhoidon tietojärjestelmät

Kun jokainen kunta on saanut rakentaa omat tietojärjestelmänsä omilla standardeilla niin yhteensovittaminen on kallista eli maksaa miljardeja.

Viro on esimerkki keskistetystä hallinnosta, se sai tietojärjestelmän kasaan alle 1 % Suomne kuluista

Pekka Heliste

"Halutessaan maakunnat tai kunnat erikseen voivat tehdä hyvin vapaasti omaa säännöstöään, myös periaatteellisella tasolla luonnonoikeuksia rikkovaa (kuten alkoholilainsäädäntöä, turvavyöpakkoa, verotusta jne) johonkin rajaan asti. Rajan päättää hallinto-oikeus tapauskohtaisesti"

Tuo valtio olis varmaa aika köyhä, kaupan esteet olisvat valtavat esim Ranska oli tällainen organisaatio ja esim mittayksikköjä oli käytössä liki 300000.

Ei tällaista kukaan hallinnut ja niinpä kauppa rajojen yli oli vähäistä.

Samoin jos valuuttoja on käytössä tuhanssia niin kukaan ei usaklla käydä kauppaa riskien takia

Juhani Piironen

Ihan hyvä peruslähtökohta. Moni muukin on tuollaista pohtinut ja USAn teekutsuliike ajaa juuri tuon tyylistä valtiota.

Minä voisin muuttaa Henristaniin. Voisitko tehdä minusta kulttuuriministerin, jolla olisi autonkuljettaja, helikopteri, huvila etelässä ja 12 pitkäsääristä henkilökohtaista sihteeriä?

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Tervemenoa vaan helvettiin.

Käytät termejä vapaus ja omaisuus ilman mitään käsitystä niiden olemuksesta, ja varsinkaan näiden kääntöpuolista, joita ehkä mielestäsi ei edes ole. Yhtä hyvin voisit esittää että valtiossasi sinulla olisi kliffaa, hei. Muista ei ole niin väliä, juu.

Elämän kanssa teoriallasi ei ole paljon tekemistä, matematiikan ja logiikan kanssa ehkä vähän, mutta niillä ei eletä.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Minusta Henrillä on erittäin hyvä ja perusteltu käsitys vapauden ja omaisuuden olemuksesta. Ainoa yksityiskohta, mihin esittäisin parannusehdotuksia on termit "negatiivinen vapaus" ja "positiivinen vapaus". Ne ovat turhan vaikeaselkoisia ja "negatiivinen vapaus" kuulostaa hieman, no, negatiiviselta. Suomen kielessä olisi paljon paremmatkin termit kuvaamaan niitä. Negatiivinen vapaus = oikeus, positiivinen vapaus = etuoikeus.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Oman valtion perustamisen voi aloittaa julistamalla ensin oman omakotitalon tai kesämökin tontti ydinaseettomaksi vyöhykeeksi. Näin teki taiteilija Juice Leskinen jo vuosikymmeniä sitten. Siitä on hyvä jatkaa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Oikeusistuimet ja perustuslaki ovat framilla vähän niin kuin Yhdysvalloissa. Mikäs siinä, hieno maa se on. Ja kyllä juristivalta meille juristeille sopii ; )

Käyttäjän JormaVesa kuva
Jorma Vesa

Mikäpä siinä, kai oman valtion saa perustaa? Olin kuitenkin ymärtävinäni, että Henri Heikkinen ei halua perustaa omaa valtiota, vaan muuttaa Suomea/Suomen kertomaansa suuntaan.

Jos haluaa perustaa oman valtion, voi neuvoa kysyä vaikkapa Googlelta hakusanalla: mikrovaltio.

Tai voi katsoa sivuja www.molossia.org

Sampo Haarlaa

Tässä vähän vinkkejä miten perustaa oma valtio: http://areena.yle.fi/tv/1248406

Toimituksen poiminnat